بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
!!!
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳۸٧/۳/٢۸

کاغذ سفید را هر چه قدر هم که تمیز و زیبا باشد کسی قاب نمی گیرد ،

برای ماندگاری در ذهن ها باید حرفی برای گفتن داشت
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳۸٧/۳/٢۳

 

Rank  ↓

Country  ↓

GDP (millions of USD)  ↓

Flag of WorldWorld

54,311,608

Flag of Europe European Union

1,830,100

1

Flag of the United States United States

13,843,825

2

Flag of Japan Japan

4,383,762

3

Flag of Germany Germany

3,322,147

4

Flag of the People's Republic of China China

3,250,827

5

Flag of the United Kingdom United Kingdom

2,772,570

6

Flag of France France

2,560,255

7

Flag of Italy Italy

2,104,666

8

Flag of Spain Spain

1,438,959

9

Flag of Canada Canada

1,432,140

10

Flag of Brazil Brazil

1,313,590

11

Flag of Russia Russia

1,289,582

12

Flag of India India

1,098,945

13

Flag of South Korea South Korea

957,053

14

Flag of Australia Australia

908,826

15

Flag of Mexico Mexico

893,365

16

Flag of the Netherlands Netherlands

768,704

17

Flag of Turkey Turkey

663,419

18

Flag of Sweden Sweden

455,319

19

Flag of Belgium Belgium

453,636

20

Flag of Indonesia Indonesia

432,944

21

Flag of Switzerland Switzerland

423,938

22

Flag of Poland Poland

420,284

23

Flag of Norway Norway

391,498

24

Flag of the Republic of China Taiwan

383,307

25

Flag of Saudi Arabia Saudi Arabia

376,029

26

Flag of Austria Austria

373,943

27

Flag of Greece Greece

314,615

28

Flag of Denmark Denmark

311,905

29

Flag of Iran Iran

294,089

30

Flag of South Africa South Africa

282,630

31

Flag of Argentina Argentina

259,999

32

Flag of Ireland Ireland

258,574

33

Flag of Thailand Thailand

245,659

34

Flag of Finland Finland

245,013

35

Flag of Venezuela Venezuela

236,390

36

Flag of Portugal Portugal

223,303

Flag of Hong Kong Hong Kong

206,707

37

Flag of the United Arab Emirates United Arab Emirates

192,603

38

Flag of Malaysia Malaysia

186,482

39

Flag of the Czech Republic Czech Republic

175,309

40

Flag of Colombia Colombia

171,607

41

Flag of Nigeria Nigeria

166,778

42

Flag of Romania Romania

165,983

43

Flag of Chile Chile

163,792

44

Flag of Israel Israel

161,935

45

Flag of Singapore Singapore

161,349

46

Flag of the Philippines Philippines

144,129

47

Flag of Pakistan Pakistan

143,766

48

Flag of Ukraine Ukraine

140,484

49

Flag of Hungary Hungary

138,388

50

Flag of Algeria Algeria

131,568

51

Flag of New Zealand New Zealand

128,141

52

Flag of Egypt Egypt

127,930

53

Flag of Kuwait Kuwait

111,339

54

Flag of Peru Peru

109,069

55

Flag of Kazakhstan Kazakhstan

103,840

56

Flag of Slovakia Slovakia

74,988

57

Flag of Morocco Morocco

73,429

58

Flag of Bangladesh Bangladesh

72,424

59

Flag of Vietnam Vietnam

70,022

60

Flag of Qatar Qatar

67,763

61

Flag of Angola Angola

61,356

62

Flag of Libya Libya

57,064

63

Flag of Croatia Croatia

51,356

64

Flag of Luxembourg Luxembourg

50,160

65

Flag of Sudan Sudan

46,155

66

Flag of Slovenia Slovenia

46,084

67

Flag of Belarus Belarus

44,773

68

Flag of Ecuador Ecuador

44,184

69

Flag of Serbia Serbia

41,679

70

Flag of Oman Oman

40,059

71

Flag of Bulgaria Bulgaria

39,609

72

Flag of Lithuania Lithuania

38,345

73

Flag of Syria Syria

37,760

74

Flag of the Dominican Republic Dominican Republic

36,396

75

Flag of Tunisia Tunisia

35,010

76

Flag of Guatemala Guatemala

33,694

77

Flag of Azerbaijan Azerbaijan

31,321

78

Flag of Sri Lanka Sri Lanka

30,012

79

Flag of Kenya Kenya

29,299

80

Flag of Latvia Latvia

27,341

81

Flag of Turkmenistan Turkmenistan

26,909

82

Flag of Costa Rica Costa Rica

26,238

83

Flag of Lebanon Lebanon

24,640

84

Flag of Uruguay Uruguay

22,951

85

Flag of Uzbekistan Uzbekistan

22,307

86

Flag of Yemen Yemen

21,664

87

Flag of Cyprus Cyprus

21,303

88

Flag of Estonia Estonia

21,278

89

Flag of Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago

20,700

90

Flag of Cameroon Cameroon

20,646

91

Flag of El Salvador El Salvador

20,373

92

Flag of Iceland Iceland

20,003

93

Flag of Panama Panama

19,740

94

Flag of Bahrain Bahrain

19,660

95

Flag of Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire

19,598

96

Flag of Ethiopia Ethiopia

19,431

97

Flag of Tanzania Tanzania

16,184

98

Flag of Jordan Jordan

16,011

99

Flag of Ghana Ghana

14,863

100

Flag of Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina

14,780

101

Flag of Burma Myanmar

13,529

102

Flag of Bolivia Bolivia

13,192

103

Flag of Brunei Brunei

12,386

104

Flag of Botswana Botswana

12,313

105

Flag of Honduras Honduras

12,279

106

Flag of Gabon Gabon

11,301

107

Flag of Uganda Uganda

11,227

108

Flag of Jamaica Jamaica

11,206

109

Flag of Zambia Zambia

11,156

110

Flag of Senegal Senegal

11,123

111

Flag of Paraguay Paraguay

10,870

112

Flag of Albania Albania

10,619

113

Flag of Equatorial Guinea Equatorial Guinea

10,485

114

Flag of Georgia (country) Georgia

10,293

115

Flag of the Democratic Republic of the Congo Democratic Republic of the Congo

10,144

116

Flag of Nepal Nepal

9,627

117

Flag of Afghanistan Afghanistan

8,842

118

Flag of Cambodia Cambodia

8,604

119

Flag of Armenia Armenia

7,974

120

Flag of the Republic of the Congo Republic of the Congo

7,657

121

Flag of Mozambique Mozambique

7,559

122

Flag of the Republic of Macedonia Republic of Macedonia

7,497

123

Flag of Malta Malta

7,419

124

Flag of Namibia Namibia

7,400

125

Flag of Madagascar Madagascar

7,322

126

Flag of Chad Chad

7,095

127

Flag of Burkina Faso Burkina Faso

6,977

128

Flag of Mauritius Mauritius

6,959

129

Flag of Mali Mali

6,745

130

Flag of the Bahamas The Bahamas

6,586

131

Flag of Papua New Guinea Papua New Guinea

6,001

132

Flag of Nicaragua Nicaragua

5,723

133

Flag of Haiti Haiti

5,435

134

Flag of Benin Benin

5,433

135

Flag of Guinea Guinea

4,714

136

Flag of Moldova Moldova

4,227

137

Flag of Niger Niger

4,174

138

Flag of Laos Laos

4,028

139

Flag of Mongolia Mongolia

3,905

140

Flag of Kyrgyzstan Kyrgyzstan

3,748

141

Flag of Barbados Barbados

3,739

142

Flag of Tajikistan Tajikistan

3,712

143

Flag of Malawi Malawi

3,538

144

Flag of Fiji Fiji

3,409

145

Flag of Rwanda Rwanda

3,320

146

Flag of Swaziland Swaziland

2,936

147

Flag of Mauritania Mauritania

2,756

148

Flag of Togo Togo

2,497

149

Flag of Suriname Suriname

2,404

150

Flag of the Central African Republic Central African Republic

1,714

151

Flag of Sierra Leone Sierra Leone

1,664

152

Flag of Lesotho Lesotho

1,600

153

Flag of Cape Verde Cape Verde

1,428

154

Flag of Eritrea Eritrea

1,316

155

Flag of Bhutan Bhutan

1,308

156

Flag of Belize Belize

1,274

157

Flag of Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda

1,089

158

Flag of the Maldives Maldives

1,049

159

Flag of Guyana Guyana

1,039

160

Flag of Burundi Burundi

1,001

161

Flag of Saint Lucia Saint Lucia

958

162

Flag of Djibouti Djibouti

841

163

Flag of Liberia Liberia

730

164

Flag of the Seychelles Seychelles

710

165

Flag of The Gambia The Gambia

653

166

Flag of Zimbabwe Zimbabwe

641

167

Flag of Grenada Grenada

590

168

Flag of Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines

559

169

Flag of Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis

527

170

Flag of East Timor East Timor

459

171

Flag of Vanuatu Vanuatu

455

172

Flag of the Comoros Comoros

442

173

Flag of Samoa Samoa

397

174

Flag of the Solomon Islands Solomon Islands

358

175

Flag of Guinea-Bissau Guinea-Bissau

343

176

Flag of Dominica Dominica

311

177

Flag of Tonga Tonga

219

178

Flag of São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe

144

179

Flag of Kiribati Kiribati

67
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳۸٧/۳/٢۱

 

کارشناسی تفریق: ۱۸ منهای ۵
دکتر عبده تبریزی

روزنامه سرمایه

جراحی تجربی بزرگی که تیم اقتصادی دولت به رهبری معاون اول ریاست جمهوری در اقتصاد ایران دنبال کرده است و برای پیشبرد انبوهی از سیاست های غلط ناچار بوده است که عناصر معتدل دولت از قبیل رهبر یا دانش جعفری را حذف کند...

آثار زیانباری برای کل اقتصاد کشور به همراه داشته و ابعاد فاجعه آمیزی را برای آینده تدارک دیده است؛ آثاری که در کلیت آن به تضعیف خود دولت نیز انجامیده است و کار را تا آنجا پیش برده که می توان گفت در کنار خوش اقبالی های بزرگ دولت نهم از قبیل افزایش قیمت نفت و تقویت یورو، بداقبالی بزرگ دولت و مقام ریاست جمهوری آن است که گرفتار چنین مشاوران اقتصادی ای شده است.


آنچه اکنون این تیم اقتصادی برای نظام بانکی تدارک می کند و می خواهد اعتبارات بانکی را از طریق دستگاه اداری استانی تخصیص دهد یا با ادغام بانک های تجاری، بانک قرض الحسنه بزرگی راه اندازی کند نه با منطق اقتصاد همخوان است نه وجاهت قانونی ندارد، نه با محک تجربه جهان و ایران مسبوق به سابقه است و نه با تجربه سه سال خود دولت انطباق دارد. این تصمیمات به هر حال محتوم به شکست است و در صورتی که به اجرای آنها بیش از این پافشاری شود، غیر از زیان های کلانی که به اقتصاد ملی وارد می کند به درد دیگری نمی خورد.


اقدامات یاد شده وجاهت قانونی ندارد چون با قانون برنامه، قوانین بانکی جاری و ابلاغیه مقام معظم رهبری کاملاً مغایر است. اینکه مجمع مشترک بانک ها برخلاف رویه معمول جلسات سالانه، جلسه فوق العاده ای تشکیل می دهد و در آن جلسه به جای بررسی صورت های مالی و تعیین هدف های بلندمدت، وارد جزئیات و اجرائیات می شود و جای مقام ناظر (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) می نشیند، وجاهت قانونی ندارد. اگر مجمع یکی از بانک های خصوصی به بهانه اینکه مالک بانک است تصمیماتی بگیرد که مربوط به حوزه مقام ناظر است آیا بانک مرکزی آن تصمیمات را قبول می کند؟ بدیهی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مثابه مقام ناظر بازار پول منافع سپرده گذاران را مدنظر قرار می دهد و این منافع لزوماً با نقطه نظرهای مالکان دولتی یا خصوصی بانک ها انطباق ندارد. تشکیل این مجمع مشترک هیچ هدفی جز ایزوله کردن (سلب اختیار از) بانک مرکزی و انتقال اختیارات آن به معاون اول رئیس جمهوری را دنبال نمی کند. اگر بانک مرکزی را نمی شود همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل کرد، حداقل می توان این نهاد کارشناسی را از تصمیم سازی دور ساخت،
تصمیم به ادغام بانک ها و تبدیل آنها به قرض الحسنه با همه مصوبات مربوط به خصوصی سازی و ابلاغیه مقام رهبری در مورد اصل 44 مغایر است؛ خصوصی سازی بانک ها را منتفی می کند و بانک های موضوع خصوصی سازی را به ابزار دولت ها برای اعطای تسهیلات مصرفی به عامه مردم تبدیل می کند؛ اقدامی که فقط از زاویه دید اقتصاد سیاسی و از نگاه اقتصاد انتخابات قابل توجیه است.


تصمیم تیم اقتصادی دولت به ادغام و تبدیل بانک های تجاری به قرض الحسنه نه تنها در تجربه جهان و ایران بی سابقه است، بلکه براساس تجربه سه ساله خود دولت نیز موجه نمی نماید. در اولین روزهای شکل گیری دولت و در اولین نشست استانی در مشهد مقدس، تیم کارشناسی دولت طرح صندوق مهررضا را که عملاً صندوقی قرض الحسنه بود، تعریف و راه اندازی کرد. این صندوق از کمک های دولت برخوردار شد و به رغم این کمک ها دچار مشکلات مدیریت عدیده ای شد و هرگز گزارش شفافی از عملکرد خود ارائه نکرد. بانک قرض الحسنه نیز که بدون بررسی کارشناسی و اخذ مجوز از بانک مرکزی و با استفاده از 120 شعبه بانک ملی همراه با تبلیغات گسترده شکل گرفت، ظاهراً فقط توانسته است 10 میلیارد تومان سپرده جمع آوری کند. اگر اقدامات دولت نهم در عرصه بانکداری را به بررسی عملکرد صندوق مهررضا و بانک قرض الحسنه محدود کنیم، باید از تیم اقتصادی دولت و شخص معاون اول رئیس جمهوری پرسید که این اقدامات چه مشکلی را در جامعه ایران حل کرده است که اقدامات حاد بعدی، یعنی تبدیل بانک های بزرگ کشور به بانک قرض الحسنه، قرار است حل کند؟


آیا دولت از این دو اقدام بی نتیجه خود نمی تواند جمع بندی کند که جراحی غیرکارشناسی نظام بانکی فقط مشکلات بیشتری را برای وضعیت جاری بانک ها به همراه می آورد؟ صندوق مهررضا و بانک قرض الحسنه دولت چه گلی بر جمال اقتصاد ایران نشانده است که قرار است تشکیل بانک قرض الحسنه جدید بزند؟ آیا عقل و حکمت ایجاب نمی کند که دولت قبل از جراحی بیشتر نظام بانکی، گزارش عملکردی از دو نهاد مالی ای که با سروصدای بسیار تاسیس کرده است، به جامعه و مقامات ناظر کشور ارائه دهد؟ به راستی کدام مطالعه کارشناسی برای شکل گیری نهاد جدید صورت گرفته است؟


قضاوت در مورد سطح کار کارشناسی دولت در عرصه اقتصاد را می توان با بررسی ادعای تیم کارشناسی دولت به اینکه تورم داخلی 13 درصد است، ادامه داد. تیم کارشناسی دولت مدعی است که چون تورم جهانی پنج درصد است، می توان از نرخ 18 درصد تورم اعلام شده، پنج درصد کسر کرد و بنابراین تورم داخلی 13 درصد است.


اقدام به تفریق برای محاسبه تورم داخلی 13 درصد، نشانه ای از سطح کارشناسی تیم اقتصادی دولت است. می دانیم که اگر تورم خارجی را پنج درصد بگیریم و فرض کنیم که مثلاً درجه نفوذ واردات در کل قیمت ها 50 درصد است (عملی که تیم کارشناسی دولت در عمل تفریق خود انجام داده است) در آن صورت، نرخ تورم داخلی بر خلاف نظر کارشناسی دولت 13 درصد نیست و بلکه 31 درصد می شود. یعنی،
18¥½ (5/0
ھ 5¥) + (5/0 ھ 31¥)


اگر به راستی سطح کارشناسی تیم اقتصادی دولت آن باشد که به جای «تقسیم به نسبت» برای محاسبه ای ساده، از «تفریق» استفاده کند، چگونه باید در مورد اقدامات کارشناسی مشابه دولت قضاوت کرد؟ چگونه تیم اقتصادی دولت که از انجام تحلیلی ساده و پایه عاجز است به خود اجازه می دهد که با بی پروایی اقتصاد ایران را جراحی کند و بر مصائب موجود مردم بیفزاید؟ چگونه به خود اجازه می دهد مدعی شود بین «حجم نقدینگی و تورم» رابطه ای نیست؛ خلق پول توسط بانک مرکزی ارزش می آفریند و برخلاف تجربه همه کشورهای اسلامی و غیراسلامی دنیا، از طریق تبدیل بانک های تجاری کشور به بانک های قرض الحسنه، مشکلات بانکی حل می شود؟


اینجانب به عنوان یک کارشناس کوچک از مقام معظم رهبری درخواست می کنم تا دستور فرمایند با تشکیل تیم کارشناسی ویژه ای از مجرای مقتضی، اقدامات غیرقانونی، غیرکارشناسانه و خلق الساعه تیم اقتصادی دولت به رهبری معاون اول رئیس جمهور در زمینه های اقتصادی و به ویژه مطالبی که اخیراً مطرح شده و در ماهیت به مفهوم جراحی بی پروای نظام بانکی و مالی کشور است، مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. به هر روی، هر چند که حکمت حاکم بر جمهوری اسلامی ایران در نهایت ناگزیر از متوقف نمودن این اقدامات بی پایه خواهد بود، اما آثار مخرب پیدا و پنهان این تصمیمات تا سال های نسبتاً طولانی گریبان اقتصاد ایران را رها نخواهد کرد.

 
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳۸٧/۳/٤

فرصتی دست داد تا بتوانم وبلاگ انگلیسی هم راه اندازی کنم.

حتما سر بزنید!!

 

http://tse.blogfa.com/
سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes