دومین کنفرانس نظام تأمین مالی بین‌المللی

 

 

 

ü      حجم نقدینگی موجود در کشور در پایان دی‌ماه 217000 میلیارد تومان است که از این مقدار 90 درصد سپرده‌های مردمی است.

ü      میزان تولید ناخالص داخلی در سال 1387، 360000 میلیارد تومان


ü      نسبت نقدینگی به GDP در کشور (67%) از استاندارد مناسبی برخوردار است و ایران را در ردیف کشورهای با ساختار مالی مناسب قرار می‌دهد.

ü      اما چالش‌های بازار پول ایران: پایین بودن ضریب فزاینده پولی یا به عبارت پایین بودن کارایی خلق پول نظام بانکی و بالا بودن پایه پولی است.


ü      پایه پولی در ایران 9/14 درصد است. در حالی‌که میانگین دنیا 6/12 درصد است.

ü      ضریب فزاینده ایران 5/6 درصد است در حالی‌که این ضریب در آمریکا 14% و در کانادا 34% است.


ü      دلایل پایین بودن ضریب فزاینده ایران

v     حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم = 9/10%

v     حجم سنگین سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی = 9/13%

v     میزان ذخایر اضافی بانک‌ها = 8/5%

ü      راه برون‌رفت اصلاح نسبت‌های فوق است تا ضریب فزاینده پول افزایش یابد. در کنار موارد فوق تنظیم نرخ سود بانکی، بانکداری الکترونیکی و بازار بین بانکی می‌تواند کمک مؤثری باشد.


ü      عدم تعادل بین منابع و مصارف بانکی در سال‌های اخیر وجود داشته است. در سال 1387، 103 درصد سپرده‌ها توسط شبکه بانکی تسهیلات داده است.


ü      نسبت تسهیلات اعطایی به GDP در ایران 48% است که بر اساس محاسبات باید به 33 درصد کاهش یابد. البته 23% کل تسهیلات به سمت مطالبات معوق رفته است.

در جهان

کشورهای با درآمد بالا:                       تولید ناخالص داخلی / تسهیلات = 50%

کشورهای با درآمد متوسط:                  تولید ناخالص داخلی / تسهیلات = 44%

کشورهای با درآمد پایین (ایران):           تولید ناخالص داخلی / تسهیلات = 38%

 

ü      به‌عبارت دیگر نسبت تسهیلات اعطایی به GDP ایران باید کم‌تر از 38 درصد باشد که در حال حاضر 48 درصد است.


ü      ایران تنها کشوری است که بازار غیرمتشکل و بی‌انظباط پولی مانند قرض‌الحسنه‌ها و تعاونی‌های اعتبار دارد. این نهادها سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی‌گذارند و به نظر می‌رسد با حساب‌سازی‌ها بعضاً مالیات هم پرداخت نمی‌کنند.


ü      گرایش مردم در سال‌های 87 و 88 به سمت سپرده‌های بلندمدت بیش‌تر شده است. نسبت سپرده‌های بلندمدت طی سال‌های اخیر به ترتیب 9/45، 8/51 و 54 درصد بوده است که نشان‌دهنده اعتماد مردم به شبکه بانکی است.


ü      ماندگاری سپرده‌ها نزد بانک‌ها در سال‌های اخیر از 19 ماه به 21 ماه افزایش یافته است.

ü      شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل شده است.

ü      صکوک در سال 1389 در دستور کار بانک مرکزی خواهد بود.

ü      اوراق مشارکت ارزی در سال 1389 منتشر خواهد شد.

ü      بازار بین بانکی توسعه خواهد یافت.

 

ü      تا پایان دی ماه 1388، بیش از 2600 میلیارد تومان منابع جدید از طریق افزایش سرمایه و تشکیل شرکت‌های سهامی عام جدید جذب شد.


ü      750 میلیارد تومان حجم اوراق مشارکتی است که توسط سازمان بورس مجوز داده شد.

 

ü      یکی از مشخصه‌های بحران جهانی جدید این بود که همه دارایی‌ها و همه مناطق جغرافیایی به یکباره و با هم سقوط کردند که این مسأله موجب ایجاد ترس و وحشت شد.

ü      با وجود بالا بودن درصد بیکاری در بسیاری از کشورها هنوز نمی‌توان امیدوار بود که بحران مالی از بین رفته است.

2011

2010

2009

2008

2007

رشد اقتصادی

٢/٧

٢/۵

٢/۵

٠/۴

٢/١

آمریکا

٢/٨

٢/۵

٣/۵

٠/۵

٢/٧

اروپا

۶/٧

۵/٢

١/٢

۵/۶

٨/١

در حال توسعه


-         اگر از آمار، کشورهای در حال توسعه چین و هند را کنار بگذاریم که کار به شدت به رشد اقتصادی آمریکا نزدیک می‌شود.

ü      پس از بحران ریسک‌پذیری بانک‌های بین‌المللی کاهش یافته است و تنها با ضمانت دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه وارد می‌شوند.


ü      قیمت جهانی نفت در سال 2010 و 2011 به ترتیب 80 و83 دلار است. البته لازمه تحقق این پیش‌بینی این است که اپک انظباط در تولید و عرضه را حفظ کند.


این کنفرانس در ١٠ اسفند ماه برگزار شد.