معاون ناشران و اعضای بورس اوراق بهادار تهران گفت: حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار ما قطعی است و در حال حاضر تنها چند بازار مناسب برای سرمایه گذاری بین المللی وجود دارد.

روح الله حسینی مقدم به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: وقتی فضا برای سرمایه گذاری در یک منطقه یا کشور فراهم می شود، بازار سهام اولین بازاری است که مورد توجه قرار می گیرد که این به دلیل خصوصیات ذاتی این بازار است؛ شفاف ترین مکان برای سرمایه گذاری بازار سرمایه است و این موضوع از نظر سرمایه گذار خارجی اهمیت دارد.

وی افزود: متاسفانه با نگرانی که بانک های اروپایی از کارشکنی ایالات متحده دارند برای انتقال پول سرمایه گذاران، به ویژه سرمایه گذاران حقوقی همکاری نمی کنند و این مانعی بزرگ برای ما است که به نظرم حتما این فضا مناسب تر خواهد شد. اما با اخباری که داریم یک شرکت اروپایی توانسته بخشی از سرمایه را منتقل کند و شاید به زودی زمینه حضور سایر شرکت ها و صندوق های بزرگ نیز فراهم شود.

حسینی مقدم  اظهار داشت: حضور سرمایه گذاران در بازار ما دیر یا زود باید اتفاق می افتاد ولی آنچه برای ما مهم است استفاده از این اقبال برای اقتصاد کشورمان است. منابع مالی ارزان قیمت می تواند بخشی از چالش های بنگاه های پذیرفته شده در بورس را کم کند که قطعا این موضوع بر سودآوری بنگاه ها موثر باشد.

معاون ناشران و اعضای بورس اوراق بهادار تهران افزود: نهادهای مالی و شرکت های پذیرفته شده ما باید با برنامه به استقبال سرمایه خارجی بروند و حتی خود را تجهیز کنند تا بتوانند در خارج از مرزها سرمایه های جدید را شناسایی و با انتشار انواع اوراق بدهی منابع ارزان قیمت را تامین کنند.

وی تصریح کرد: هنوز شرکت های ما منتظر هستند تا سرمایه خارجی به سراغ آنها بیاید، در حالی که باید با برقراری یک نظام روابط سرمایه گذاران به دنبال سرمایه در خارج از مرزها بگردند.

معاون ناشران و اعضای بورس اوراق بهادار تهران خاطر نشان کرد: خوشبختانه اقدامات خوبی از سوی شرکت های تامین سرمایه و برخی از کارگزاری ها صورت گرفته و امیدواریم استمرار یابد. نگاه سرمایه گذاران خارجی به بازار و کشور ما بلندمدت است و ما باید خودمان را برای این امر آماده کنیم.

حسینی مقدم گفت: بسیاری از شرکت ها از آذر ماه سال گذشته تا کنون کد سهامداری گرفتند و به دنبال انتقال پول خود هستند که به نظر می رسد برخی از آنها موفق شده اند.