از دوستان می خوام که ارتباط خودشون را قطع نکنند!

اینم تست هوش. از آقای موسوی هم می خوام با اسم خودشون بنویسند و مشارکت جدی داشته باشند.

تست هوش