به دنبال تصمیم استانداری تهران مبنی بر تعطیلی استان تهران بدلیل آلودگی هوا، بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در روز شنبه 16 دیماه هم تعطیل است.