نشست تخصصی اجرایی افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی داراییها برای شرکت‌های سهامی عام

 • برگزارکننده سمینار: شرکت کارگزاری آگاه

 • زمان: 18 بهمن 1391

 • مکان: سالن اجتماعات کارگزاری آگاه

 • برنامه سمینار:

برنامه

سخنرانان

معرفی موضوع و موانع

دبیر اجرایی سمینار (سرکار خانم شنطیا)

بررسی ابعاد مالی و حسابداری افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی داراییها

جناب آقای دکتر علی رحمانی- عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء

بررسی نکات مربوط به افزایش سرمایه

جناب آقای حسینی مقدم- مدیر نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار

بررسی نکات مالیاتی مربوط به افزایش سرمایه

جناب آقای غریب

سخنرانی نهایی مدیر سمینار

جناب آقای اسپید (مدیرعامل کارگزاری آگاه)

 

 اهداف نشست:

 • بررسی رویه اجرایی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس
 • بررسی تاثیرات افزایش سرمای از محل مازاد تجدید ارزیابی بر:
 • بهبود نسبتهای مالی شرکتها،
 • امکان ایجاد خروج شرکتهای مشمول مفاد ماده 141 قانون تجارت،
 • کاهش نرخ سود مورد انتظار اعتباردهندگان شرکت به دلیل کاهش ریسک اعتباری،
 • عدم تغییر در جریانات نقدی آتی شرکت و کاهش میانگین موزون هزینه سرمایه،
 • تداوم فعالیت شرکت،
 • تغییرات در ارزش شرکت چه بر اساس ارزش‌گذاری نسبی، چه بر اساس ارزش‌گذاری بنیادی
 • کاهش سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازده داراییها (ROA)
 • تغییرات قیمت بازار سهام شرکتها در صورت افزایش سرمایه از این محل

 

http://www.agahib.com/Page/Index/Conference