بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/۱/٢٢

ده فرمان براى روزی بهتر در بورس:

قانون اول – هیچ سهمی نباید بیش از 25 درصد از سبد باشد.

قانون دوم – قبل از هر خریدی باید نمودار آن با دقت کنترل شده باشد.

قانون سوم – سهمی بخر که معتقد باشی شرکت در بینهایت ورشکسته نخواهد شد . فاندامنتال را چک کن و بدون فاندامنتال حتی اگر وارن بافت هم مشغول خرید آن سهم بود، وارد پوزیشن خرید نشو .

قانون چهارم – طمع بسیار بد است . مبادا از سر طمع و بی حساب و کتاب سهمی بخری و سهم آن شرکت در سبدت زیادتر از قانون 1 باشد. خودت خوب می دانی که کی سهم را از سر طمع می خری و کی از سر حساب و کتاب.

قانون پنجم- در مورد پول تو هیچکس بهتر ازتو تصمیم نمی گیرد. تو در نوع خودت بهترینی. چرا باید حرف دیگران را گوش کنی یا تحت تاثیر این و آن قرار بگیری ؟

قانون ششم – قبل از خرید هر سهمی باید این قوانین یکبار مطالعه شود .

قانون هفتم – اشتباه کردن اشکال ندارد ولی بعد از هر اشتباه باید حداقل یک صفحه کامل در مورد آن توضیح مکتوب بنویسی .این تنها راه بخشش است .

قانون هشتم – سهام موجود در چک لیست تکنیکی هر روز باید کنترل شود .

قانون نهم – حداقل سه روز در هفته باید یک ساعت وقت بگذاری و احساست را در مورد بازار مکتوب کنی .

قانون دهم – یادت نرود فروشنده پشیمان بهتر از خریدار پشیمان است. به احساست هنگام خرید شک کن و هنگام فروش اعتماد. ضعف در فروش از ویژگی های خرده بورژواسی است. این نقطه ضعف را هرگز فراموش نکن.

سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes