بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/٤/٥

دکتر بهروز خدارحمی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در پایان این نشست، با قرائت شعری، پیشنهادی به دولت آینده ارائه کرد.

به یزدان که گر ما خرد داشتیم/کجا این سرانجام بد داشتیم

بیا تا بکوشیم و سعی آوریم/برون سر از این بار ننگ آوریم

آقای رئیس جمهور! من پست نمی‌خواهم، فقط صادقانه می‌خواهم که بیائید دیگر انتقادات دلسوزانه را کینه‌توزانه تعبیر و سرکوب نکنیم. توصیه کنید اطرافیان شما در پذیرش مخالفت‌ها ظرفیت‌سازی کنند. بیائید از همه پتانسیل‌های موجود استفاده کنیم، تا می‌توانیم نگاه از بالا را فراموش کنیم و کنار بگذاریم. عدم اعتقاد به پاسخگویی را به اهتمام جدی به آن تبدیل کنیم. به اطرافیان خود بگوئید بخش اول کتاب «جاذبه و دافعه حضرت علی(ع)» شهید مطهری را بخوانند.

بیائید حرمت نکردن تجربیات ارزشمند و مدیران شایسته قبلی را به شایسته‌سالاری تبدیل کنیم و بیائید کاری کنیم که در پایان کار و نه در شروع راه همه خشنود و شما و تیمتان رستگار شوید.

کانون نهادهای سرمایه گذاری و نشست‌های صبحانه‌کاری بازار سرمایه در یکسال گذشته همواره سعی کرده که متعادل باشد، در این جلسه هم این‌گونه باشیم. به جای انتقاد صرف از بازار سرمایه بیائید از امیدهای پیش‌رو و انتظارات صحبت کنیم.

سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes