این کتاب در سال ۱۳۸۶ در ۳۰۰۰ جلد از سوی انتشارات جنگل در ۱۸۰ صفحه منتشر شده است.

این کتاب اولین کتاب در حوزه بازارگردانی در ایران است که نتیجه کار و مطالعه بیش از ۲ سال می باشد.

.