بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/٤/۱٦

پتانسیل رشد سودآوری "فرآور"

 

وضعیت تولید و فروش:

در جدول زیر وضعیت تولید و فروش در بودجه 92 شرکت به همراه صورت های مالی 91 و90 ملاحظه می شود. شرکت مقدار فروش سال 92 را 9900 تن برآورد کرده که در برآورد کارشناسی با توجه به تولید و مقدار فروش سال های قبل آن را حداقل 11 هزار و پانصد تن در نظر گرفتیم. همچنین شرکت نرخ شمش روی را به ازای هر تن 49 ریال (با احتساب نرخ جهانی روی 2000 دلاری و نرخ ارز 24500 ریالی) در نظر گرفته که در برآورد کارشناسی نرخ شمش روی را با توجه به وضعیت نزولی آن 1700 دلار و نرخ ارز را با توجه به اینکه در سال 91 به نرخ آزاد تسعیر نموده است 30 هزار ریال در نظر گرفتیم در نتیجه به ازای هر تن 51 میلیون ریال حاصل گردید که به عنوان نرخ فروش کارشناسی ملاک قرار می گیرد.

 

وضعیت مواد مصرفی و بهای تمام شده کالای فروش رفته:

در جدول زیر وضعیت مواد مصرفی و بهای تمام شده در بودجه 92 و واقعی 91 به همراه برآورد کارشناسی ملاحظه می شود. شایان ذکر است که مقادیر مواد مصرفی براساس نسبت مواد مصرفی به مقدار تولید در سال های گذشته محاسبه شده است و برای نرخ های برآورد کارشناسی نیز حداکثر مبلغ ممکن در نظر گرفته شده که منجر به افزایش 31.3 میلیارد ریالی بهای تمام شده می باشد.


وضعیت ترازنامه شرکت:

شرکت 405 میلیارد و 500 میلیون ریال منابع دارد که 286 میلیارد ریال آن حقوق صاحبان سهام و 119 میلیارد و 500 میلیون ریال آن بدهی است. سرمایه شرکت 120 میلیارد ریال و سود انباشته آن 154 میلیارد ریال می باشد. ارزش دفتری سهم 2383 ریال می باشد. تسهیلات دریافتی 46 میلیارد و 500 میلیون ریال است که کل آن جاری است و شرکت فاقد تسهیلات ارزی است. همچنین از مجموع دارایی ها 73 درصد جاری و 27 درصد بلند مدت می باشد.

صورت سود و زیان و پیش بینی عایدی هر سهم:

با توجه به موارد عنوان شده در خصوص فروش و بهای تمام شده می توان صورت سود و زیان سال 92 را به شرح زیر پیش بینی کرد. با توجه به اینکه در برآورد کارشناسیبه خصوص در مورد نرخ دلار و نرخ جهانی محصول روی از رویکردی محتاطانه استفاده کردیم، می توان گفت حداقل تعدیل مثبت عایدی هر سهم شرکت 84 درصد خواهد بود.


 


تهیه و تنظیم: عباس طالع فرد

سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes