بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/٤/٢۳

طی هشت سال گذشته، سرمایۀ سپرده شده بازار هشت، تعداد دفاتر کارگزاران چهار و تعداد سهامداران دو برابر شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با بیان مطلب بالا گفت: در هشت سال گذشته، شاخص های مختلف از رشد و توسعۀ بازار سرمایه حکایت دارد.

حامد سلطانی نژاد ادامه داد: از جملۀ این شاخص ها می توان به تعداد سهامداران، تعداد نمادها، تعداد کارگزاران و سرمایۀ سپرده شده در بازار سرمایه اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه تعداد کدهای سهامداری در اول مهر 1384، سه میلیون و بیست هزار و 655 کد بوده، ابراز داشت: در پانزدهم تیر امسال، این متغیر به شش میلیون و 593 هزار و 927 کد رسید.

سلطانی نژاد افزود: در همین مدت، تعداد دفاتر کارگزاری بازار سرمایه از 321 دفتر به هزار و 240 دفتر رسیده و تعداد نمادهای درج شده در سامانۀ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، از 534 نماد به 849 نماد رسیده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در حالی که در اولین روز مهر 1384 سرمایۀ سپرده شده در بازار سرمایه نزدیک به 92 میلیارد سهم بوده، این سرمایه در نیمۀ تیر 1392 به بیش از 721 میلیارد سهم رسید.
 
سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes