بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/٥/٢٤

شاخص در بورس را توضیح دهید. لطفا "
"( واحد ) رشد یا افت شاخص چگونه سنجیده یا محاسبه میشود . "

شاخص کمیتی است که نماینده چند متغیر همگن است و وسیله ای برای اندازه گیری و مقایسه پدیده‌هایی است که دارای ماهیت مشخصی هستند که بر مبنای آن می توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طول یک دوره بررسی نمود .

محاسبه شاخص برای هر شرکت صنعت یا گروه یا دسته امکان پذیر است و می‌توان آن را محاسبه نمود. برای محاسبه شاخص یک سال را به عنوان سال پایه فرض کرده و پس از تقسیم ارزش روز بر ارزش سال پایه  آن را در عدد 100 ضرب می کنیم . عدد بدست آمده شاخص آن گروه یا دسته مورد نظر را به ما نشان می‌دهد .

در هر بورس اوراق بهاداری می توان بنا بر احتیاج و کارایی شاخصهای زیادی را تعریف و محاسبه نمود. در تمام بورس‌های دنیا نیز شاخص های زیادی برای گروهها و شرکتهای مختلف محاسبه می‌شود  که از مهمترین آنها می توان به اس اند پی، داوجونز و نیکی اشاره کرد. در بورس اوراق بهادار تهران نیز شاحص های مختلفی طراحی شده است که هر کدام گویای اطلاعاتی از بخش های مربوطه است. مثلا شاخص صنعت تغییرات قیمت سهام شرکتهای وابسته به صنعت را ارایه می دهد.

لازم به ذکر است که شاخص کمیتی است که واحد ندارد و در نتیجه به تنها اطلاعاتی به شما نمی دهد و تنها با مقایسه با اعداد و ارقام دورههای دیگر می تواند اطلاعاتی را به شما بدهد. مثلا اگر به شما گفته شود شاخص 59000 واحد بوده اطلاعاتی با خود ندارد و چنانچه اشاره شود 1245 واحد طی هفته گذشته رشد داشته است، این بدان معنی است که بطوزمتوسط قیمت سهام با رشد همراه بوده اند.

همچنانکه از فرمول شاخص مشخص است در صورت کسر شاخص تعداد سهام هر شرکت ضربدر قیمت روز همان سهم یا به عبارت روشن تر ارزش بازار آن شرکت وجود دارد. یعنی برای شاخص کل، ارزش بازار 317 شرکت پذیرفته شده در بورس در صورت کسر با هم جمع می شود و در مخرج کسر هم ارزش سال پایه آن شرکتها با هم جمع می شود. مثلا با ورود شرکت جدید با سرمایه 100 میلیارد تومان به قیمت 400 تومان، 400 میلیارد تومان به صورت کسر و همچنین مخرج کسر اضافه می شود. اما با تغییر قیمت به 450 تومان صورت کسر به 450 میلیارد تومان افزایش می یابد ولی مخرج کسر همان 400 میلیارد تومان می ماند مگر در شرایط خاص مانند افزایش سرمایه  که تعدیل شود.

پس مشحص است که با رشد قیمت هر سهم و وزن آن در کل شاخص ( سرمایه یا تعداد سهام آن شرکت) آن شرکت در هر لحظه موجب افزایش یا کاهش شاحص می شود. به همین دلیل یک شرکت به سرمایه زیاد در زمان رشد قیمت موجب افزایش شاخص می شود در حالیکه ممکن است جو عمومی بازار منفی باشد و قیمت سهام خیلی از شرکتها افت کرده باشد.

محاسبه شاخص های مختلف بر اساس فرمولهای قراردادی انجام می‌گیرد و هر شاخصی بنا بر داده ها و فرمول مورد استفاده می‌تواند گویای تغییرات خاصی باشد . لذا به غیر از شاخص کل قیمت که نشان‌دهنده تغییرات قیمت کلیه شرکت‌ها می‌باشد مابقی شاخص‌ها بنا بر نوع محاسبه و شرکت‌هایی که در آن مورد محاسبه قرار می‌گیرند باید تفسیر شوند .

 

 

سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes