در بازار دیروز رییس اداره نظارت بر ناشران فرابورس، طی مصاحبه‌ای با «سنا» در خصوص عرضه اولیه پتروشیمی جم شفاف‌سازی کرد.


بیک‌زاده در این خصوص اظهار کرد: در صورتی که گزارش پیش بینی حسابرسی شده سال 92 و پیش بینی بر اساس عملکرد واقعی سه ماهه شرکت به دست مدیریت نظارت بر ناشران فرابورسی برسد، جم می‌تواند سه‌شنبه وارد فرابورس شود. 8/25 درصد از سهام شرکت پتروشیمی جم متعلق به شرکت نفت و گاز پتروشیمی تامین است در حالی که، 5/24 درصد از سهام جم متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی، 8/22 درصد صندوق بازنشستگی کشوری، 15 درصد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، 3/9 درصد شرکت بازرگانی پتروشیمی و 5/2 درصد از سهام آن متعلق به سایرین است. در بازار دیروز همچنین نخستین صندوق سرمایه‌گذاری مختلط قابل معامله در فرابورس عرضه شد.

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/734509/

به نقل از جنب پل حافظ