بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/۸/٢٥

 

پیش بینی سود 23 صنعت درهفته منتهی به هشتم آبان ماه جاری نسبت به مدت مشابه ماه قبل، 13 هزار و 924 میلیارد ریال افزایش یافت.
به گزارش پول‌نیوز،
فلزات اساسی با 5 هزار و 994 میلیارد ریال، محصولات شیمیایی با 5 هزار و 419 میلیارد ریال و شرکت های چند رشته ای صنعتی با 2 هزار و 196 میلیارد ریال بیشترین پیش بینی سود را در یک ماه اخیر به خود اختصاص دادند.

همچنین فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با یک هزار و 642 میلیارد ریال، بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با یک هزار و 638 میلیارد ریال و مواد و محصولات دارویی با یک هزار و 251 میلیارد ریال در رتبه های چهارم تا ششم بیشترین پیش بینی سود در یک ماه گذشته قرار دارند.

بر اساس این گزارش، محصولات شیمیایی با 30 شرکت و پیش بینی سود 114 هزار و 410 میلیارد ریال همچنان در صدر فهرست بیشترین پیش بینی سود صنایع بورسی قرار دارد.

فلزات اساسی با 72 هزار و 665 هزار میلیارد ریال، فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با 63 هزار و 474 میلیارد ریال، بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با 57 هزار و 878 میلیارد ریال،شرکت های چند رشته ای صنعتی با 47 هزار و 176 میلیارد ریال و مخابرات با 41 هزار و 353 هزار میلیارد ریال سود پیش بینی کرده و در رتبه های دوم تا ششم قرار گیرند.

استخراج کانه های فلزی با 32 هزار و 875 میلیارد ریال، سیمان، آهک و گچ با 13 هزار و 891 میلیارد ریال، مواد و محصولات دارویی با 8 هزار و 596 میلیارد ریال و محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر با 6 هزار و 292 میلیارد ریال پیش بینی سود در رده های بعدی جای دارند.

بر اساس این گزارش، گروه انتشار ، چاپ و تکثیر با 32 میلیارد ریال پیش بینی سود، استخراج سایر معادن با 19 میلیارد ریال پیش بینی سود، محصولات چوبی با 7 میلیارد ریال پیش بینی سود و گروه خودرو و ساخت قطعات با سه هزار و 511 میلیارد پیش بینی ریال زیان در انتهای جدول ایستاده اند.

775 ریال متوسط پیش بینی سود صنایع بورسی

اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران متوسط پیش بینی سود صنایع بورسی در پایان روز هشتم آبان ماه جاری را 775 ریال اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، گروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن با 3983 ریال، فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با 2898 ریال، رایانه و فعالیت های وابسته به آن با 1497 ریال و محصولات شیمیایی با 1437 ریال در صدر بیشترین پیش بینی سود صنایع بورسی قرار دارند.

دراین گزارش آمده است: به دلیل الزام آور نبودن ارائه پیش بینی سود صنعت سرمایه گذاری، پیش بینی سود 16 شرکت حاضر در این گروه در گزارش فوق لحاظ نشده است.
سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes