بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/۱٠/٢۳

اثر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی­ها بر ارزش بازار

طبق جدول پیوست ملاحظه می­شود که اثر افزایش هر سنت خوراک پتروشیمی­های با مصرف گاز طبیعی بر سودآوری آنها قابل ملاحظه است.

در جدول پیوست گاز مصرفی شرکت­های پتروشیمی مصرف­کننده گاز طبیعی به دو بخش خوراک (ماده اولیه تولید محصول) و سوخت (بخشی از هزینه سربار تولید محصول) به نسبت تقریبی 60 و 40 تقسیم شده است. (در این گزارش منظور از افزایش نرخ گاز فقط افزایش در بخش خوراک است و در بخش سوخت فرض بر عدم افزایش نرخ به مانند سایر شرکت­های مصرف­کننده گاز طبیعی بعنوان سوخت است). (نرخ دلار در این گزارش معادل 25.000 ریال است)

 در این جدول ابتدا اثر افزایش خوراک از وضع موجود به 7 سنت در سناریوی اول لحاظ شده است. این اثر برای همه شرکت­ها به جز پتروشیمی خارک (که مصرف کننده گاز ترش است و در بودجه خود نرخ خوراک را نزدیک به 10 سنت قرار داده است) محاسبه شده است. در سناریوی دوم اثر افزایشی هر سنت خوراک بر سود آوری شرکت ارایه شده است. ملاحظه می­شود که هر سنت افزایش نرخ خوراک مبلغی بیش از هزار میلیارد ریال از سود صنعت را کاهش می­دهد. با توجه به متوسط نسبت قیمت به درآمد هر سهم صنعت که در تاریخ تحریر گزارش نزدیک به 8 می باشد، افزایش هر سنت خوراک، می‌تواند کاهش ارزش بازار به مبلغی بیش از 8 هزار میلیارد ریال (معادل 15/0 درصد کل ارزش بازار در تاریخ تهیه‌ی گزارش) را درپی داشته باشد.

شایان ذکر است که علاوه بر تاثیر مستقیم اثرات فوق، کاهش سود شرکت‌های پتروشیمی، بر عملکرد شرک های سرمایه‌گذاری بالاخص شرکت‌های هلدینگ نیز تاثیرگذار بوده که اثرات آن در تحلیل فوق لحاظ نشده است. ضمناً این‌گونه تصمیمات می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه نیز تاثیر گذاشته و موجب افت قیمت سهام سایر شرکت‌ها نیز خواهد شد.

لذا پیشنهاد می‌گردد، تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌گذاری محصولات از بودجه‌های سالانه کشور خارج شده و تصمیم‌گیری در این‌خصوص به بررسی‌های کارشناسی و تخصصی در کمیته‌ای مشترک فیمابین وزارت نفت، انجمن صنفی پتروشیمی‌ها، سازمان بورس و شرکت بورس واگذار شده و تعیین قیمت بر اساس فرمول مستخرجه از کمیته در قوانین بلندمدت مدنظر قرار گیرد تا این امر هم موجب شفافیت وضعیت فعلی شرکت‌های بورسی و هم تحلیل مناسب توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باتوجه به منابع موردنیاز براساس ارزش جایگزینی با ارز فعلی قرار بگیرد.

سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes