مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی در گفت‌وگو با فارس خبر داد
حضور 50 حقوقی و تأکید بر حمایت از بازار/جمع‌بندی برای ورود نقدینگی‌ جدید به بورس

مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی با اشاره به جلسه صبح امروز حقوقی‌ها گفت: در این جلسه که بیش از 50 حقوقی حضور داشتند برای حمایت از بازار و ورود نقدینگی‌های جدید به جمع‌بندی رسید.


در این باره علیرضا عسگری مارانی، مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی با اشاره به جزئیات این جلسه تأکید کرد: بیش از 50 شرکت حقوقی برای حمایت از بازار و ورود نقدینگی‌های جدید به جمع‌بندی رسیدند.

وی ادامه داد: جلسه بسیار خوب برگزار شد و با توجه به وضعیت مناسب شرکت‌ها از سودآوری، عمده شرکت‌های سرمایه‌گذاری به این جمع‌بندی رسیدند که از شرکت‌های زیرمجموعه خود حمایت و دفاع کنند.

عسگری مارانی با تأکید بر اینکه در این جلسه از عموم مردم برای حضور در بازار سرمایه، قدردانی شد گفت: برای پاسخ به این اعتماد عمومی مردم، حقوقی‌های بازار نیز تا اطلاع ثانوی فروشی نخواهند داشت.

وی ادامه داد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری و دیگر حقوقی‌ها بر حمایت از نقدینگی‌های وارد شده به بازار تأکید کردند و به طور جدی نیز مسئله حمایت بیشتر از بازار پیگیری خواهد شد.

عسگری مارانی با اشاره به اینکه حضور NGO های فعال در جلسات اتاق بازرگانی و شورای پول و اعتبار یکی از مباحث این جلسه بود گفت: کانون نهادهای سرمایه‌گذاری برای حضور فعال در این باره پیگیری‌هایی را خواهد داشت.

وی افزود: باید دولت و مجلس طوری عمل کنند که این بازار دائماً در حال رشد بوده چرا که خروج سرمایه‌ها از بورس و ورود آن به بازارهای کاذب و غیرمولد اثرات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی با تأکید بر اینکه باید روش‌هایی ایجاد شود تا نقدینگی‌ به صورت بلندمدت در بازار باشد گفت: حقوقی‌ها تنها از سرمایه‌های وارد شده در بازار به صورت بلندمدت، حمایت خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد: برخی شرکت‌ها از جمله بیمه ایران که سرمایه‌های زیادی در بازار سرمایه دارد بر حفظ نقدینگی‌های خود در این بازار تأکید و اعلام کرد که نقدینگی‌های بیشتری برای افزایش دارایی‌های خود وارد بازار خواهند شد؛ همچنین هیچ بحثی روی صنعت خاص نشد و تنها کلیت بازار مدنظر بود بنابراین در شرایط فعلی برخی حقیقی‌ها که نگران هستند با تقاضای ایجاد شده توسط حقوقی‌ها، این نگرانی برطرف شده و در آینده با اطمینان خاطر بیشتری خرید خواهد کرد.