بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/۱۱/۱٦

در 10 ماهه سال 92 اتفاق افتاد: افزایش سرمایه 15 هزار میلیارد تومانی بورسی ها

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، روح اله حسینی مقدم مدیر امور ناشران بورس اوراق بهادار با بیان مطلب فوق افزود: براساس مجوزهای صادره، 48 درصد افزایش سرمایه ­ها از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، 19 درصد از محل سود انباشته، 30 درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­ ها و مابقی از محل اندوخته­ ها تأمین گردیده­ اند.

 وی ادامه داد: در تاریخ 30/07/92 تعداد 17 شرکت از تابلوی اصلی بازار اول فاقد الزام مربوط به سرمایه بودند که این مدیریت پیگیری لازم را با آنها داشته است.

همچنین طی سه ماهه منتهی به بهمن 92، 4 شرکت ولیز، دسبحا، بموتو و وتوکا سرمایه خود را افزایش دادند ولی با وجود افزایش سرمایه از حد نصاب لازم برخوردار نیستند

حسینی مقدم تصریح کرد: تعداد 30 شرکت از تابلوی فرعی بازار اول از حداقل سرمایه لازم برخوردار نیستند که با این شرکت­ ها نیز مکاتبه شده است. طی سه ماهه اخیر 3 شرکت بکام، سکرد و کساوه سرمایه خود را افزایش دادند که شرکت کابل شهیدقندی سرمایه خود را به حداقل لازم رسانده است.

مدیر امور ناشران بورس تهران خاطرنشان کرد: علاوه بر این تعداد 125 شرکت از بازار دوم حداقل سرمایه لازم را ندارند که 2 شرکت کورز و دتهران لغو پذیرش شده ­اند. همچنین طی سه ماهه اخیر شرکت­های قپیرا، کسعدی، سصفها، کفرا، شدوص، حتوکا، قشکر و شفارس افزایش سرمایه داشته­اند که 4 شرکت قپیرا، سصفها، حتوکا و قشکر با این افزایش سرمایه، الزام مربوط به دارا بودن حداقل سرمایه را رعایت کرده­اند.

وی توضیح داد: حداقل سرمایه لازم به ترتیب 200، 500 و 1000 میلیارد ریال به ترتیب برای بازار دوم، تابلوی فرعی بازار اول و تابلوی اصلی بازار اول است.

 


سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes