بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/٧/٢٩

 خودتنظیمی شرکت‌ها بر‌اساس رتبه شفافیت


در این بین سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم، مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس در مورد فاکتورهای دخیل در محاسبه این رتبه‌بندی گفت: امتیاز اطلاع‌رسانی براساس وضعیت اطلاع‌رسانی آنها از نظر قابلیت اتکا و به‌موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شده‌است. وی ادامه داد: معیار به‌موقع بودن بر‌اساس زمان ارسال اطلاعات توسط شرکت در مقاطع تعیین‌شده در دستورالعمل افشای اطلاعات و با لحاظ کردن میزان تاخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار می‌گیرد. حسینی‌مقدم افزود: میزان نوسانات و تغییرات در پیش‌بینی‌های ارسالی و همچنین تفاوت‌های میان مبالغ پیش‌بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده معیار قابلیت اتکا در این محاسبات است.


وی با اشاره به اینکه وضعیت اطلاع‌رسانی شرکت‌ها در بورس تهران ارتقا یافته است، گفت: میانگین امتیاز وضعیت اطلاع رسانی شرکت‌ها از سال 87 که رقم 48 را نشان می‌داد به رقم 69 رسیده است و این بیانگر آن است که وضعیت اطلاع‌رسانی شرکت‌ها بهتر شده است.


وی به مزایای این رتبه‌بندی اشاره کرد و گفت: این رده‌بندی به خودتنظیمی شرکت‌ها کمک می‌کند به این شکل که شرکت‌ها بعد از انتشار گزارش‌های خود و کسب رتبه به خصوص، با ایجاد رقابت در بین شرکت‌های مربوط به صنعت خود یا شرکت‌های با وضعیت مشابه می‌توانند جایگاه خود را بهبود دهند چرا‌که وضعیت شفافیت شرکت‌ها به‌عنوان عامل مهمی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران مدنظر قرار گرفته و بنابراین شرکت‌ها با ایجاد فضای رقابتی برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری خود تلاش می‌کنند.


 

متن مصاحبه در روزنامه دنیای اقتصاد

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/835787/

سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes