بورس کره:

در بورس کره دو سامانه افشای الکترونیکی به نام DART و KIND وجود دارد. FSC و بورس کره سیستم افشای الکترونیکی خود را به ترتیب به نام های DART و KIND در آوریل سال 2000 راه اندازی کردند. این دو سیستم با هم مرتبط هستند، اسناد قابل افشایی که باید هم به FSC و هم به بورس کره ارائه شود تنها در سیستم DART قرار می گیرد و به صورت خودکار به سیستم KIND منتقل می شود. با وجود این، گزارشات اختیاری و برخی از دیگر موضوعات بااهمیت باید به طور جداگانه در سیستم KIND قرار گیرد.  همه اطلاعاتی که در KIND قرار می گیرد از طریق وب سایت بورس در همان زمان در اختیار عموم قرار می گیرد و سرمایه گذاران می توانند آن را از طریق اینترنت دریافت نمایند.

شرکت های بورسی موظف هستند تا گزارشات سالانه، شش ماهه و سه ماهه را در سیستم DART قرار دهند. سایر اطلاعات مهم در سامانه KIND قرار می گیرد. بورس کره وضعیت اطلاع رسانی ناشران را به طور مستمر بررسی نموده و در صورت مشاهده تخلف آن را به نهاد نظارتی ارجاع می دهد.

بورس مالزی:

تمامی اطلاعات و گزارشات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس مالزی از طریق بخشی از وب سایت بورس منتشر می شود. واحد نظارت بر رعایت مقررات بورس امور مربوط به نظارت بر کارگزاران، ناشران و پیگیری تخلفات آنها را به عهده دارد. این واحد مشتمل بر هشت اداره؛ پذیرش، نظارت بر کارگزاران، نظارت بر بازار، نظارت بر شرکتها، پیگیری تخلفات، امور حقوقی و انتظامی، مشاوره حقوقی و اداره مقررات و چهار کمیته؛ پذیرش، کارگزاران، جبران خدمات و استیناف می باشد که تحت مدیریت مدیرعامل و به طور خاص تحت نظارت عالیه هیات مدیره بورس اداره می شوند.

از یازده عضو هیات مدیره شرکت بورس مالزی چهار عضو به طور مستقیم از طرف وزیر دارایی انتخاب می شوند. 

بورس استرالیا:

واحد رعایت مقررات بورس استرالیا وظیفه نظارت بر شرکتهای بورسی را به عهده دارد. این واحد به وسیله یک هیات مدیره سه نفره اداه می شود. و شامل سه بخش زیر است:

  • اداره رعایت مقررات ناشران
  • اداه مقررات اعضا و
  • اداره اجرائی که امور زیر را به عهده دارد:
  • اعمال اقدام انضباطی علیه اعضای بورس
  • ارجاع تخلفات به سازمان بورس
  • مشاوره راهبری شرکتی
  • اجرای برنامه آموزشی و پژوهشی

بورس استرالیا برای اجرای هر چه بهتر قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آن با سازمان بورس تفاهم نامه همکاری دارد. گزارش و اطلاعیه های شرکتها از طریق سایت بورس استرالیا منتشر می شود و بورس بر انتشار آن نظارت دارد.

بورس تورنتو:

شرکت ها پس از پذیرفته شدن در بورس بر اساس قوانین اوراق بهادار اونتاریو و قوانین اوراق بهادار ایالتی به طور خودکار باید گزارشات خود را به عموم ارائه کنند. شرکت های پذیرفته شده در بورس تورنتو همچنین ممکن است موظف باشند تحت قوانین دیگری نیز گزارش دهند.

ارائه گزارش به سازمان بورس واوراق بهادار کانادا از طریق سیستم SEDAR الزامی است. SEDAR سیستم الکترونیکی است برای ارسال و دریافت اسناد قابل افشا از طرف شرکت ها در کانادا که مدیریت آن در اختیار بالاترین مقام ناظر بازار اوراق بهادار کانادا (CSA) است. همه قانونگذاران ایالتی کانادا تحت پوشش آن هستند. بیشتر اسنادی که بر اساس مقررات بورس و مقام قانونگذار باید افشا شود باید از طریق سیستم الکترونیکی SEDAR  منتشر شود. اگر گزارشاتی که به CSA ارائه می شود، بر اساس مقررات بورس نیز الزامی باشد ارائه آن در SEDAR در چارچوب زمانی مشخص شده، الزامات بورس را برآورده می کند. برای انتشار گزارشات خاص، سیستم اینترنتی Securefile توسط بورس راه اندازی شد تا ارسال گزارشات و اسناد به بورس تسهیل شود. این سیستم برای استفاده خاص ناشران بورس و مشاوران آنها می باشد. نوع اطلاعاتی که در هر یک از این دو سامانه باید منتشر شوند در گزارش جداگانه آمده است.

بورس برزیل:

در بازار سرمایه برزیل سازمان بورس وظیفه انتشار اطلاعات توسط شرکتها را به عهده دارد. اطلاعات تهیه شده توسط شرکتها منتشر شده و سازمان تنها پس از انتشار بر آن نظارت دارد. سازمان قوانین و استانداردهای افشا را مشخص می کند.

بورس فیلیپین:

گزارشات و اطلاعیه شرکتهای بورس فیلیپین بر اساس دستورالعمل های بورس از طریق سامانه EDGE منتشر می شود. این سامانه تحت مدیرت واحد افشای شرکت بورس بوده، از بورس کره خریداری و در سال 2013 راه اندازی گردید. سامانه قبلی برای این منظور ODiSY نام داشت. همچنین، شرکت سلامت بازار سرمایه (CMIC) که از واحدهای بورس فیلیپین می باشد و مجوز فعالیت خود را از کمیسیون بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه دریافت نمود، مسئولیت نظارت بر بازار را به عهده دارد.

بورس استانبول:

سامانه انتشار اطلاعات به نام PDP که به طور مشترک توسط CMB و بورس استانبول راه اندازی گردید تحت مدیریت بورس استانبول می باشد. تمامی اطلاعات و  گزارشات مالی شرکتها از طریق این سامانه منتشر می شود. علاوه بر ناشران بورسی، صندوق های سرمایه گذاری عادی و قابل معامله، صندوق های بازنشستگی وصندوق های خارجی نیز می توانند اطلاعیه های خود را از طریق این سامانه منتشر نمایند. در حال حاضر بخش عمده ای از این سامانه به زبان ترکی می باشد.

بورس ژوهانسبورگ:

انتشار اطلاعات به عهده بورس می باشد. از سال 1997 سامانه انتشار اطلاعات بورس ژوهانسبورگ به نام  SENS راه اندازی گردید و تمامی شرکتهای بورسی ملزم هستند تا تمامی اخبار، اطلاعات و گزارشات مالی خود را قبل از انتشار در سایر رسانه ها دراختیار این سامانه قرار دهند. واحدهای مختلف بورس شامل واحد مدیریت SENS، واحد نظارت بر رعایت مقررات و واحد پیگیری تخلفات، بر اجرای افشای اطلاعات توسط ناشران بورسی نظارت دارند.

بورس نیوزیلند:

سامانه انتشار اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس که تحت مدیریت شرکت بورس می باشد MAP نام دارد. تمامی اطلاعات و گزارشات مالی میاندوره ای و سالانه ناشران بورسی صرفا از طریق این سامانه منتشر می شود. بورس در صورت مشاهده تخلف گزارشات لازم را به مراجع قانونی ارجاع می دهد.