نخست وزیر اسبق فرانسه به منظور آشنایی با بازار سرمایه ایران و انتقال تجارب خود به سرمایه گذاران فرانسوی از بورس تهران بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران، شنبه 22/12/94، آقای فرانسیس فیلون، نخست وزیر اسبق فرانسه، از بورس تهران بازدید نمود و با آقای دکتر قالیباف اصل، مدیر عامل بورس تهران در خصوص بازار سرمایه ایران و بورس اوراق بهادار تهران به بحث و گفتگو پرداخت.

در این نشست، آقای فیلون ضمن آشنا شدن با ساختار بازار سرمایه ایران، ترکیب بورس ها، نحوه حضور سرمایه گذاران خارجی، ترکیب صنایع و شرکت ها، وضعیت مالیات بر سود شرکت ها و معاملات، در جریان آخرین تحولات بورس تهران قرار گرفت.

همچنین طرفین در مورد نحوه تعامل با سرمایه گذاران اروپایی و فن آوری سامانه معاملات و . . .  به مذاکره پرداختند.