روز یکشنبه 28 شهریور به دعوت کارگزاری بانک کشاورزی در چلسه تحلیل صنعت پالایشگاهی شرکت کردم. اساتید بزرگوارم آقایان دکتر غلامی ، معاون اسبق سازمان خصوصی سازی و همچنین دکتر زادمهر مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی از سخنرانان بودند.

نکاتی را تحت عنون چالش های صنعت پالایشگاهی از منظر بازار سرمایه مطرح کردم و در مدت چهل دقیقه سخنرانی خودم سعی کردم پیشنهادهای برای بهبود اوضاع صنایع داشته باشم.

نکات این جلسه را آقای حلاجیان ، مدیر روابط عمومی کارگزاری بانک کشاورزی در گروه های تلگرامی منتشر کردند. فایل صوتی و تصویری به همراه فایل پاورپوینت در کانال تلگرامی زیر در دسترس است:

 

سید روح اله حسینی مقدم 
معاون ناشران و اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران:

پالایشگاهیها به دلیل ارزش بازار چشمگیر بیشتر در معرض بررسی و تحلیل قرار دارند. چه بسا صنایعی که ابهام بیشتری نسبت به این صنعت دارند ولی علت توجه به این صنعت، پمپاژ ابهام از سوی دولت به این شرکتهاست.

سهم این صنعت در بازار 5.6 درصد است. از 9 پالایشگاه موجود در کشور 6 شرکت
 در بازار سهام پذیرفته شده اند.
 طی 5 سال گذشته میانگین بازدهی کل بازار 32 درصد بوده در حالی که در صنعت 
پالایشی این رقم 42 درصد بوده است . با این حال مساله ی مهم برای سرمایه گذاران
 ثبات نسبی در بازدهی این صنعت است چرا که نوسان نسبتا در فرآورده های نفتی 
بالا بوده است .

گزارشات پالایشگاهی از نظر قابلیت اتکا وضعیت مناسبی ندارد و کیفیت و شفافیت
 قابل دفاعی ندارد.

نکته مهم : از منافع خصوصی سازی که عبارتند از: افزایش بهره وری، افزایش روح رقابت
 در سودآوری، قیمت گذاری مبتنی بر بازار نه دیکته ای، توسعه مناسب کسب و کار؛
 در جریان بورسی شدن پالایشگاهی ها اتفاق نیفتاد.
 مشکل اساسی صنعت از گذشته تا کنون همچنان مشکل قیمت گذاری است
 که سبب عدم شفافیت در این صنعت شده است . 
رشد شرکتها ناشی از بورسی شدن یا خصوصی شدن آنها نبوده است و بیشتر 
ناشی از برنامه های گذشته ی شرکتها بوده است .

شرکت های پالایشی بیشتر به دنبال افزایش تولید هستند در حالیکه انتظار هست
به دنبال افزایش سودآوری باشند

مهمترین چالش های این صنعت :

ابهام اساسی در تعیین نفت خام

ابهام در قیمت گذاری محصولات اصلی

ابهام در روابط مالی نهادهای حاکمیتی و نگاه از بالا به پایین پالایش و پخش به این
مجموعههمه دولتها مطالبات صنایعی که مستقیم با آنها سروکار دارد را پرداخت نمیکنند.

سهم بالای فرآورده های با ارزش افزوده پایین در سبد محصولات این شرکتها

عدم استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا

نوسان قیمت جهانی نفت

عدم حضور در سایر بخشهای زنجیره نفت و گاز و بالا بودن ریسک عملیاتی
 
بخش اعظم بهای تمام شده ی این شرکتها به قیمت گاز خوراک مربوط می شود .
 اختیارنحوه ی تامین خوراک باید به خود شرکت ها داده شود .

بنگاه ها امروز به تزریق منابع مالی از سوی دولت نیاز ندارند چراکه این حمایت ها ؛
مسکن های کوتاه مدت است آنچه نیاز است مقررات زدایی و ایجاد انعطاف بیشتر 
در این صنایع است.
از محصولات با ارزش افزوده پایین که در سبد محصولات پالایشگاههای کشور
سهم 24درصدی دارد نفت کوره است در حالیکه متوسط جهانی سهم این محصول 
در سبد محصولات حدود 10 درصد است.
صنعت نفت همچون سایر بخشهای اقتصادی کشور به منظور رشد و بالندگی نیازمند
 ترمیم، انعطاف پذیری و مقررات زدایی است.
مشکل صنایع ما این روزها مشکل اقتصاد کلان نیست، این حیطه از اقتصاد قابلیت
 پیش بینی و اتکا پیدا کرده است. امروزه توجه قانونگذار باید به اقتصاد بنگاهها و دید 
خرد باشد.
 

فایل صوتی در کانال تلگرامی زیر قابل دسترسی است:
@hkhezli