در ادامه این نشست روح الله حسینی مقدم معاون ناشران و اعضای شرکت بورس تهران، با تاکید بر اینکه سهام این شرکت به زودی  در بورس عرضه می شود، گفت: امروز برای شرکت آسان پرداخت روز مهمی است و این شرکت به یک عرصه بزرگ وارد شده  است.


وی با تاکید بر اینکه از این پس شرکت آسان پرداخت شفافیت بیشتری را در دستور کار خود قرار خواهد داد، گفت: اطلاعات مالی این شرکت در سامانه کدال منشر شده و در اختیار عموم قرار گرفته است.

وی افزود: از آنجا که در اقتصاد ما تمایل به عدم شفافیت زیاد است،  ورود به بورس یک تصمیم بزرگ برای بخش خصوصی محسوب می شود و "آپ" با پذیرش این ریسک می تواند خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادی موثر به اقتصاد کشور معرفی کند.

روح الله حسینی مقدم با بیان اینکه هیات پذیرش برای ورود ناشران از جمله شرکت آسان پرداخت به بورس نهایت دقت و حساسیت را در دستور کار خود قرار می دهد ادامه داد: از این پس نظارت ها بر این شرکت در قالب مقررات انجام می گیرد اما شرکای این شرکت یعنی سهام داران نیز باید پیگیر سهام و شرایط شرکت باشند و با دقت گزارش های مالی آن را بررسی کنند.


در پایان معاون ناشران و اعضا چند توصیه به مدیران شرکت آسان پرداخت کرد و گفت شرکت آسان پرداخت گام بزرگی برداشته است اما باید همچنان شفاف بماند و ادامه داد: سازمان و شرکت بورس اطلاع رسانی شرکت ها از جمله آسان پرداخت را رتبه بندی می کند، بنابراین انتظار می رود پس از این نیز گزارش ها قابل اتکا باشد. "آپ" باید بر اساس امید نامه به قول ها و برنامه های خود پایبند بماند، این شرکت پس از عرضه اولیه شرکای جدیدی پیدا می کند و انتظار می رود به سهامدارانش هرچند خرد ارج بنهد و به آنها پاسخ گو باشد.