فهرست سایت بورس‌های اوراق بهادار، بورس‌های کالایی و فرابورس‌ها، نهادهای ناظر، مشارکت‌کنندگان و سهامداران عمده کشورهای مختلف

The following are the preliminary results of an initiative by IOSCO members to establish a consolidated list of official web addresses for regulators and self-regulatory organizations in each jurisdiction.  These websites are provided with the intention that they may facilitate investors’ ability to determine whether a given security or intermediary is registered or licensed within a given jurisdiction.

 

 ARGENTINA

Market Intermediaries:

 Investment Advisers:

 Collective Investment   Schemes:

Markets:  Comision Nacional de Valores (National   Securities Commission)

http://www.cnv.gov.ar

Ministerio de Economia (Ministry of Economy)

http://www.mecon.gov.ar

Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Buenos Aires Stock Exchange)

http://www.bcba.sba.com.ar

 Bolsa Net – Web del Sistema Burs?til Argentino (Web site of the Argentine Stock System)

http://www.bolsar.com

Mercado de Valores de Buenos Aires (Buenos Aires Stock Market)

http://www.merval.sba.com.ar

Mercado Abierto Electr?nico (Over-the-Counter market)

http://www.mae.com.ar

Caja de Valores (Central Depository of Securities)

http://www.merval.sba.com.ar

Mercado a Término de Buenos Aires (Buenos Aires Future Commodity Market)

http://www.matba.com.ar

 Rofex – Rosario Futures Exchange 

http://www.rofex.com.ar

 e-mail: info@rofex.com.ar

Comara de Sociedades Anonimas (Argentine Corporations Chamber)

http://www.camsocanon.com

  CAFCI –Comara Argentina de Fondos

Comunes de Inversion (Argentine Mutual Funds Chamber)

http://www.fondos.org.ar

ADA – Asociaci?n de Derivados de

Argentina (Argentine Derivative Association)

http://www.ada.org.ar

  Bolsa de Comercio de Rosario (Rosario Stock Exchange(

http://www.bolsarosario.com

   Mercado de Valores de Rosario (Rosario Stock Market(

http://www.mervaros.com.ar

  Mercado de Valores de C?rdoba (Cordoba Stock Market(

http://www.mervalcordoba.com.ar

Bolsa de Comercio de Cordoba (Cordoba Stock Exchange(

http://www.bolsacba.com.ar

Bolsa de Comercio de Mendoza (Mendoza Stock Exchange(

http://www.bolsamza.com.ar

Mercado de Valores de Mendoza (Mendoza Stock Market(

e-mail: institucionale@bolsamza.com.ar

Banco Central de la Repoblica Argentina (Central Bank of Argentina(

http://www.bcra.gov.ar

 

برای دیدن سایر سایت ها و سایر کشورها به فایل زیر مراجعه شود:

http://rapidshare.com/files/157633933/sites_of_Capital_Markets.pdf.html