این کتاب با نام بازار طلایی (بورس اوراق بهادار) در ۵۰۰۰ جلد با ۱۳۰ صفحه در سال ۱۳۸۶ منتشر شده است.

چهارمین کار تالیف و گردآوری در حوزه بورس!!!

.