در ماههای گذشته در خصوص بحران مالی جهانی مطالبی را ارایه کردم .

در این قسمت گزارش نهایی بحران مالی جهانی در دو بخش که توسط کارگروه بحران مالی در شرکت بورس اوراق بهادار تهیه شده ارایه می گردد.

http://rapidshare.com/files/177442123/financial_crisis.pdf.html

http://rapidshare.com/files/177442615/Financial_crisis-final.pdf.html