به تازگی UNESCO نقشه ای از میانگین شادی مردم کشورهای مختلف جهان منتشر کرده است.
این نقشه که بر مبنای اطلاعات سال 2006 است، میزان متوسط شادی مردم را مشخص می کند.

در این نقشه رنگها هر چه قرمز تر باشند، میزان شادی بیشتر و هر چه زرد تر باشند میزان شادی کمتر است.
برای کشورهایی که با رنگ آبی مشخص شده اند، آماری وجود ندارد.

میزان شادی مردم ایران در مقایسه با سایر کشور ها دیدنی است.

[IMG]http://i39.tinypic.com/2zqtnc1.jpg[/IMG]

 

http://i39.tinypic.com/2zqtnc1.jpg