-->

ارزش بازار بورس تهران پیرو تبعات بحران مالی جهانی در سال 1387 و به‌غم ورود شرکت­های بزرگ دولتی نظیر مخابرات و پالایش نفت اصفهان و پتروشیمی فن­آوران با کاهش 8/2 درصدی مواجه شده بود. اما در سال 1388 این کاهش جبران شد و علاوه بر آن، ارزش بازار  با رشد 45 درصدی به بیش از 65 میلیارد دلار رسید که ناشی از رشد قیمت سهام پذیرفته شده و همچنین پذیرش شرکت‌های جدید بود. با افزایش ارزش بازار، نسبت ارزش بازار به محصول ناخالص داخلی هم نشان‌دهنده اندازه بازار نسبت به اقتصاد ملی است به بیش از ١۶ درصد رسید.

 

 

از  میان صنایع پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هم صنایع فلزات اساسی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، مخابرات و شرکت­های چند رشته­ای صنعتی به ترتیب با 16، 14، 13 و 7 درصد، بیشترین سهم از ارزش بازار را در اختیار داشته‌اند. گفتنی است که سال‌ گذشته، صنعت مخابرات با بیش از 14 درصد، بیشترین سهم را در اختیار داشته است که با پذیرش بانک­های دولتی و همچنین افزایش قیمت سهم شرکت‌های مربوط به صنعت فلزات اساسی، سهم آن در سال 1388 به 13 درصد کاهش یافته است.


ارزش معاملات سهام دربورس اوراق بهادار تهران طی 244 روز کاری سال 1388 به بیش از 184,170 میلیارد ریال رسید که نسبت به سال پیش از آن 34 درصد بیشتر است و رکورد جدیدی در ارزش معاملات بورس تهران طی دوران فعالیت بیش از 42 ساله آن محسوب می‌شود. از مجموع معاملات صورت گرفته در سال 1388، 61 هزار میلیارد ریال آن مربوط به معاملات خرد و بلوک بود که 37 درصد کل معاملات را تشکیل می‌دهد.

گفتنی است میزان معاملات خرد و بلوک نسبت به سال پیش با 23 درصد رشد در ارزش و 68 درصد رشد در حجم روبرو بوده است. تعداد سهام و حق‌تقدم معامله شده در این سال هم به 85،625 میلیون سهم رسید که 78 درصد بیشتر از سال پیش است. از کل سهام و حق‌تقدم معامله شده، 30،243 میلیون سهم یا 35 درصد آن مربوط به معاملات خرد و بلوک است که نشان‌دهنده افزایش حضور سهامداران حقیقی در بازار است.

 


میانگین روزانه ارزش معاملات سهام هم در در این سال به 668 میلیارد ریال یا حدود 67 میلیون دلار رسید که بیشترین مقدار تجربه شده در سال‌های فعالیت بورس تهران است. در مقابل، معاملات اوراق مشارکت با سر رسید اوراق پذیرفته‌شده در بورس، به حدود 6/3 میلیارد ریال رسید که 95 درصد کمتر از سال پیش است.

 

پایان