بازارگردانی (در بازار اوراق بهادار)

10gics2.jpg

این کتاب در سال ۱۳۸۶ در ۳۰۰۰ جلد از سوی انتشارات جنگل در ۱۸۰ صفحه منتشر شده است.

این کتاب اولین کتاب در حوزه بازارگردانی در ایران است که نتیجه کار و مطالعه بیش از ۲ سال می باشد.

.

/ 0 نظر / 19 بازدید