تفاوت سازمان بورس و شرکت بورس چیست؟

"تفاوت سازمان بورس و شرکت بورس چیست؟"

سوال از هفته نامه بورس

بازار اوراق بهادار در ایران از سال 1345 بر اساس قانون تاسیس بورس در ایران فعالیت میکرد و طبق این قانون سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران وظیفه گرداندن امور مربوط به بازار سرمایه را داشت که زیر نظر شورای عالی بورس که ریاست آن بر عهده بانک مرکزی بود فعالیت می­کرد.

اما از سال 1384 و به موجب قانون بازار اوراق بهادار، ریاست شورای عالی بورس و اوراق بهادار در قالب یک شورای 11 نفره، به وزیر اقتصاد رسید و مقرر شد که عملیات نظارت از اجرا جدا شود. طبق قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه با شرح وظایف مشخص تشکیل شد و عملیات اجرا نیز به بورس­ها در قالب فعالیت به شکل سهامی عام واگذار شد که وظایف آنها نیز در قانون آمده است.

 

سازمان بورس و اوراق بهادار یک نهاد غیرانتفاعی و غیر دولتی است که از محل کارمزد دادوستد درآمد کسب می کند ولی شرکت بورس یک شرکت سهامی عام انتفاعی است و همانند همه شرکتها فعالیت می­کند. در حال حاضر علاوه بر بورس اوراق بهادار تهران که دامنه فعالیت آن در سراسر کشور گسترده است، شرکت فرابورس ایران نیز در حوزه انواع اوراق بهادار فعالیت می­کند و بورس کالای ایران که حاصل ادغام بورس فلزات و بورس کشاورزی سابق بود به همراه بورس انرژی سایر عملیات بازار سرمایه را انجام می­دهد.

 

 

/ 0 نظر / 128 بازدید