افزایش سرمایه 15 هزار میلیارد تومانی بورسی ها

در 10 ماهه سال 92 اتفاق افتاد: افزایش سرمایه 15 هزار میلیارد تومانی بورسی ها

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، روح اله حسینی مقدم مدیر امور ناشران بورس اوراق بهادار با بیان مطلب فوق افزود: براساس مجوزهای صادره، 48 درصد افزایش سرمایه ­ها از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، 19 درصد از محل سود انباشته، 30 درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­ ها و مابقی از محل اندوخته­ ها تأمین گردیده­ اند.

 وی ادامه داد: در تاریخ 30/07/92 تعداد 17 شرکت از تابلوی اصلی بازار اول فاقد الزام مربوط به سرمایه بودند که این مدیریت پیگیری لازم را با آنها داشته است.

همچنین طی سه ماهه منتهی به بهمن 92، 4 شرکت ولیز، دسبحا، بموتو و وتوکا سرمایه خود را افزایش دادند ولی با وجود افزایش سرمایه از حد نصاب لازم برخوردار نیستند

حسینی مقدم تصریح کرد: تعداد 30 شرکت از تابلوی فرعی بازار اول از حداقل سرمایه لازم برخوردار نیستند که با این شرکت­ ها نیز مکاتبه شده است. طی سه ماهه اخیر 3 شرکت بکام، سکرد و کساوه سرمایه خود را افزایش دادند که شرکت کابل شهیدقندی سرمایه خود را به حداقل لازم رسانده است.

مدیر امور ناشران بورس تهران خاطرنشان کرد: علاوه بر این تعداد 125 شرکت از بازار دوم حداقل سرمایه لازم را ندارند که 2 شرکت کورز و دتهران لغو پذیرش شده ­اند. همچنین طی سه ماهه اخیر شرکت­های قپیرا، کسعدی، سصفها، کفرا، شدوص، حتوکا، قشکر و شفارس افزایش سرمایه داشته­اند که 4 شرکت قپیرا، سصفها، حتوکا و قشکر با این افزایش سرمایه، الزام مربوط به دارا بودن حداقل سرمایه را رعایت کرده­اند.

وی توضیح داد: حداقل سرمایه لازم به ترتیب 200، 500 و 1000 میلیارد ریال به ترتیب برای بازار دوم، تابلوی فرعی بازار اول و تابلوی اصلی بازار اول است.

 


/ 0 نظر / 32 بازدید