نقدینگی و رشد اقتصادی

رابطه نقدینگی و رشد اقتصادی

 

 

رشد اقتصادی در سال ۹۰ با 3.18 درصد کاهش نسبت به سال ۸۹ به 3.2 درصد رسیده و این شاخص بدون احتساب نفت 3.4 درصد برآورد شده است.

خبرگزاری فارس: رشد 3.2 درصدی اقتصاد در سال ۹۰/ پارادوکس نقدینگی و رشد اقتصادی
  •  

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» مرکز آمار ایران گزارشی از رشد اقتصادی 20 سال را منتشر کرد.

بر این اساس رشد اقتصادی سال 90، 3.2 درصد بوده و این رشد بدون احتساب نفت 3.4 درصد برآورد شده است. البته در این گزارش رشد تولید ناخالص داخلی سال 91 هنوز منتشر نشده اما نکته قابل توجه در این اعداد و ارقام نوسان شدید رشد در سال‌های مختلف است. رشد اقتصادی در سال 90 نسبت به سال 89 به نصف تقلیل یافته و از 6.38 به 3.2 درصد رسیده است. در واقع وضعیت اقتصادی کشور در این متغیرهای کلان خود را نشان داده است.

 

رشد اقتصادی کشور در دوره 81_1371 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 تولید ناخالص داخلی(به قمت بازار)

 

4.79 4.94 2.5 1.86 7.68 0.16_ 4.3 2.03 7.43 5.48 تولید ناخالص داخلی بدون نفت(به قیمت بازار) 5.69 5.53 4.28 2.2 8.64 0.65 4.69 3.13 8.22 6.46

 

رشد اقتصادی کشور در سال‌های 90_1381 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 تولید ناخالص داخلی (به قیمت بازار)

 

8.75 7.92 6.96 6.19 7.32 7.84 0.83 3.16 6.38 3.2 تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار)

 

10.13 7.17 7.51 6.51 7.32 7.96 1.23 3.87 7.12 3.4

به گزارش خبرنگار فارس، اگر آمارهای رشد نقدینگی در این سال‌ها را بررسی کنیم، این نتیجه به دست می‌آید که در سال‌هایی که رشد نقدینگی تا حدودی کنترل شده و کمتر از 20 درصد بوده رشد اقتصادی کاهش یافته است.

1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 25.2 34.2 28.4 37.5 37 15.2 19.4 20.1 29.2 28.8

 

1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 30.2 26 30.2 34.4 39.4 27.7 15.9 23.9 25.9 19.4

با مقایسه این اعداد و مقایسه آن با رشد اقتصادی، دقیقا در سال‌های کاهش رشد اقتصادی، رشد نقدینگی کاهش یافته و در سال‌های رشد بالای اقتصادی، رشد نقدینگی بالا بوده است. البته در این بین یکی دو سال به دلیل اینکه برخی عوامل تولید مانند شدید قیمت حامل‌های انرژی و سیاست تعدیل اقتصادی و اصلاح نرخ ارز اجرایی شد، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد و با وجود رشد بالای نقدینگی، رشد تولید ناخالص داخلی عدد پایینی را نشان می‌دهد.

رشد نقدینگی 15.2 درصدی سال 76، رشد منفی 0.16 درصدی در آن سال را رقم می‌زند و رشد 15.9 درصدی نقدینگی سال 87ف رشد اقتصادی را به 0.83 درصد می‌رساند. رشد 30.1 درصدی نقدینگی در سال 81 زمینه رشد 8.7 درصدی آن سال را فراهم می‌کند.

البته قطعا رشد نقدینگی تنها عامل این افزایش‌ها و کاهش‌های رشد اقتصادی نبوده اما مطمئنا به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر این متغیر اقتصادی به حساب می‌آید.

با توجه به شرایط و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، در صورت کنترل نقدینگی، تولید و رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفته و رشد کل کاهش می‌یابد. در واقع ناهمگونی در تخصیص بهینه منابع در بخش‌های پولی و مالی و بهره‌وری پایین در بخش‌های صنعت و کشاورزی، موجب وابستگی شدید تولید به پمپاژ پول به اقتصاد شده است.


/ 0 نظر / 8 بازدید