نقشه شادی مردم جهان و وضعیت اقتصادی

به تازگیUNESCOنقشه ای از میانگین شادی مردم کشورهای مختلف جهان منتشر کرده است.
این نقشه که بر مبنای اطلاعات سال 2006 است، میزان متوسط شادی مردم را مشخص میکند.

در این نقشه رنگها هر چه قرمز تر باشند، میزان شادی بیشتر و هر چه زردتر باشند میزان شادی کمتر است.
برای کشورهایی که با رنگ آبی مشخص شده اند،آماری وجود ندارد.

میزان شادی مردم ایران در مقایسه با سایر کشور ها دیدنیاست.

[IMG]http://i39.tinypic.com/2zqtnc1.jpg[/IMG]

 

http://i39.tinypic.com/2zqtnc1.jpg


/ 5 نظر / 10 بازدید
محمد

به یاد روزهای تلخ زندگی سکوتی میکنم بلند تر از فریاد[گل از طرف محمد تیموری

محمد

به یاد روزهای تلخ زندگی سکوتی میکنم بلند تر از فریاد[گل از طرف محمد تیموری

محمد

به یاد روزهای تلخ زندگی سکوتی میکنم بلند تر از فریاد[گل از طرف محمد تیموری

محمد

به یاد روزهای تلخ زندگی سکوتی میکنم بلند تر از فریاد[گل از طرف محمد تیموری

محمد

به یاد روزهای تلخ زندگی سکوتی میکنم بلند تر از فریاد[گل از طرف محمد تیموری