دومین کنفرانس نظام تأمین مالی بین‌المللی

دومین کنفرانس نظام تأمین مالی بین‌المللی

 

 

 

ü      حجم نقدینگی موجود در کشور در پایان دی‌ماه 217000 میلیارد تومان است که از این مقدار 90 درصد سپرده‌های مردمی است.

ü      میزان تولید ناخالص داخلی در سال 1387، 360000 میلیارد تومان


ü      نسبت نقدینگی به GDP در کشور (67%) از استاندارد مناسبی برخوردار است و ایران را در ردیف کشورهای با ساختار مالی مناسب قرار می‌دهد.

ü      اما چالش‌های بازار پول ایران: پایین بودن ضریب فزاینده پولی یا به عبارت پایین بودن کارایی خلق پول نظام بانکی و بالا بودن پایه پولی است.


ü      پایه پولی در ایران 9/14 درصد است. در حالی‌که میانگین دنیا 6/12 درصد است.

ü      ضریب فزاینده ایران 5/6 درصد است در حالی‌که این ضریب در آمریکا 14% و در کانادا 34% است.


ü      دلایل پایین بودن ضریب فزاینده ایران

v     حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم = 9/10%

v     حجم سنگین سپرده با

/ 0 نظر / 11 بازدید