بررسی آخرین وضعیت مالی و بازاری نفت و گاز پارسیان

بررسی آخرین وضعیت مالی و بازاری نفت و گاز پارسیان بررسی عملکرد شرکت نفت و گاز پارسیان با شرکت‌های هم رده در یک صنعت (نمادها: وغدیر، وصندوق، وبانک و تاپیکو) و براساس صورت وضعیت سبد سهام منتهی به 30/10/92 (آخرین اطلاعیه سبد سهام در کدال) صورت پذیرفته است. اساس محاسبات صورت گرفته در این گزارش مبتنی بر وضعیت نمادها در 10/12/92 در بورس است. این گزارش مبتنی بر موارد ذیل است:

1. وضعیت نماد در بورس:

 

آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تهیه گزارش 11.766 ریال و سرمایه شرکت 15.000 میلیارد ریال است. ارزش شرکت پارسان در بورس برابر با 176.490 میلیارد ریال و ارزش معاملات آن در یکسال گذشته برابر با 21.356 میلیارد ریال است. تاثیر روند قیمتی این شرکت نیز در شاخص بورس برابر با 2.228 واحد و بازده سالانه شرکت بدون احتساب سود تقسیمی برابر با 79 درصد است. (جدول یک)

 

2. ارزش خالص هر سهم:

 

ارزش خالص هر سهم شرکت در 10/12/92 برابر با 9.018 ریال است. ارزش افزوده سبدسهام بورسی و حقوق صاحبان سهام به ترتیب برابر با 102.327 و 32.939 میلیارد ریال است. (جدول دو)

 

  در بررسی ساختار ارزش خالص هر سهم، بیشترین سهم مربوط به ارزش افزوده سبدسهام برابر با 75درصد است. سهم سرمایه از ارزش خالص هر سهم در این شرکت حدود 11 درصد است که در مقایسه با صنعت که 31 درصد است در مرتبه پایین‌تری قرار دارد. (جدول الف)

 

نسبت قیمت به ارزش خالص هر سهم پارسان برابر با 130درصد بوده که این نسبت در صنعت برابر 100درصد است.

 

( نمودار یک)

 

 نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم (P/BV) برابر با 5 است و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) برابر با 8 است. سود هر سهم پارسان برابر با 1.534 ریال بوده در حالی که این رقم در صنعت برابر با 1.114 ریال است. (جدول ب)

 

 3. ساختار‌ سرمایه‌گذاری‌ها:

 

سهم بهای تمام شده سبدسهام بورسی شرکت نفت و گاز پارسیان (پارسان) از کل برابر با 5/94 درصد است. نسبت سرمایه‌گذاری‌ها به دارایی‌ها نیز برابر 62درصد است. نسبت ارزش بازار سبد سهام بورسی به قیمت تمام شده در این شرکت برابر با 470درصد بوده که این نسبت در صنعت برابر 614درصد است. (جدول سه)

 

4. نسبت‌های ترازنامه:

 

• نسبت سرمایه به حقوق صاحبان سهام شرکت پارسان برابر 45 درصد است که این نسبت در صنعت برابر با 55 درصد است. نسبت سرمایه به ارزش بازار نیز در این شرکت برابر با 5/8 درصد بوده که نسبت به متوسط صنعت که 14درصد است در مرتبه پایین‌تری قرار دارد.

 

• نسبت مالکانه شرکت برابر با 70 درصد بوده که نسبت به متوسط صنعت از درجه اهرم پایین‌تری برخوردار است. سهم بدهی‌های جاری شرکت از کل بدهی در این شرکت برابر با 70 درصد بوده که این نسبت در صنعت برابر 73 درصد است.

 

• سهم دارایی‌های غیر‌جاری شرکت از کل دارایی‌ها برابر با 62 است. نسبت دارایی جاری به بدهی‌های جاری در حدود 180 درصد بوده که این نسبت در صنعت 240درصد است.(جدول چهار)

 

 5. نسبت‌های درآمدی در بودجه:

 

ساختار درآمدی در بودجه شرکت پارسان بیشتر متاثر از سود تقسیمی شرکت‌های سرمایه‌پذیر به میزان 100 درصد است، این نسبت در صنعت 82درصد است. سهم هزینه‌های اداری شرکت نیز در مقایسه با صنعت در مرتبه پایین‌تری قرار دارد.  (جدول پنج)

 

6. معاملات حقیقی و حقوقی

 

در معاملات سهام شرکت در سال 1392، بیشتر خریداران شرکت، حقوقی بوده و در این روند سهامداران حقیقی نیز با شیب یا تقاضای کمتری همراه هستند. در بخش فروش نیز فروشندگان اصلی سهم حقوقی بوده و در این معاملات روند تجمعی معاملات حقیقی نیز ثابت است. (نمودار دو)

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید