چه کسانی سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را خریدند.

چه کسانی سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را خریداری کردند.

چند نفر سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را خریدند.

در تاریخ27 /01 /92 تعداد 697ر430ر239ر1سهم از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای اولین بار در بورس اوراق بهادار تهران با قیمت هر سهم 500ر7 ریال معامله شد.

کل خریداران 649ر15شخص بودند که 308ر15 شخص حقیقی (40.8 درصد) خریدها را انجام دادند و ما بقی خریدها (59.2 درصد) توسط 341 شخص حقوقی انجام شده است.

بیشترین تخصیص به اشخاص حقیقی برابر با 000ر200ر8 سهم و برای اشخاص حقوقی، 270ر854ر77 سهم بوده است. همچنین کمترین میزان تخصیص به اشخاص حقیقی برابر با 1 سهم و برای اشخاص حقوقی، 570 سهم بوده است.

/ 0 نظر / 9 بازدید