خودتنظیمی شرکت‌ها بر‌اساس رتبه شفافیت

 خودتنظیمی شرکت‌ها بر‌اساس رتبه شفافیت


در این بین سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم، مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس در مورد فاکتورهای دخیل در محاسبه این رتبه‌بندی گفت: امتیاز اطلاع‌رسانی براساس وضعیت اطلاع‌رسانی آنها از نظر قابلیت اتکا و به‌موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شده‌است. وی ادامه داد: معیار به‌موقع بودن بر‌اساس زمان ارسال اطلاعات توسط شرکت در مقاطع تعیین‌شده در دستورالعمل افشای اطلاعات و با لحاظ کردن میزان تاخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار می‌گیرد. حسینی‌مقدم افزود: میزان نوسانات و تغییرات در پیش‌بینی‌های ارسالی و همچنین تفاوت‌های میان مبالغ پیش‌بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده معیار قابلیت اتکا در این محاسبات است.


وی با اشاره به اینکه وضعیت اطلاع‌رسانی شرکت‌ها در بورس تهران ارتقا یافته است، گفت: میانگین امتیاز وضعیت اطلاع رسانی شرکت‌ها از سال 87 که رقم 48 را نشان می‌داد به رقم 69 رسیده است و این بیانگر آن است که وضعیت اطلاع‌رسانی شرکت‌ها بهتر شده است.


وی به مزایای این رتبه‌بندی اشاره کرد و گفت: این رده‌بندی به خودتنظیمی شرکت‌ها کمک می‌کند به این شکل که شرکت‌ها بعد از انتشار گزارش‌های خود و کسب رتبه به خصوص، با ایجاد رقابت در بین شرکت‌های مربوط به صنعت خود یا شرکت‌های با وضعیت مشابه می‌توانند جایگاه خود را بهبود دهند چرا‌که وضعیت شفافیت شرکت‌ها به‌عنوان عامل مهمی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران مدنظر قرار گرفته و بنابراین شرکت‌ها با ایجاد فضای رقابتی برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری خود تلاش می‌کنند.


 

متن مصاحبه در روزنامه دنیای اقتصاد

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/835787/

/ 0 نظر / 45 بازدید