درخواست سهامداران زامیاد

 

تعدادی از سهامداران زامیاد از آقای صالح آبادی درخواست کردند تا در راستای صیانت از حقوق سهامداران حقیقی، اتفاقات داخلی شرکت زامیاد را به طور خاص مورد توجه قرار داده تا آنچه در سالهای گذشته بر سهامداران شرکت هایی همچون آزمایش، پیام، مهرام، ایرانیت و سرمایه گذاری ملت گذشته است، برایمان اتفاق نیفتد و اطمینان و حسن نیت از عملکرد سهامدار عمده و مدیران شرکت که لازمه سرمایه گذاری در بورس است، زایل نگردد. این سهامداران اعلام کردند؛ اتفاقات قابل ملاحضه در گزارش حسابرسی شده 6 ماهه شرکت ، بر اساس بند 5 صورت های مالی شش ماه حسابرسی شده سال 1392 شرکت زامیاد، مدیران شرکت یک قطعه زمین به ارزش 401 میلیارد ریال از یکی از شرکتهای فرعی شرکت سایپا خریداری کرده است. کاربری زمین مزکور کشاورزی است در حالی که مدیران زامیاد این زمین را با فرض کاربری صنعتی با چند برابر ارزش واقعی از شرکت فرعی سایپا خریداری کرده اند. همچنان که حسابرس محترم شرکت فرموده اند منافع اقتصادی خرید زمین مزکور برای شرکت مبهم است. چنین به نظر می رسد که خرید زمین مزکور با بهای گزاف تنها جهت ایجاد سود موهومی برای شرکت سایپا و انتقال منافع اقتصادی از شرکت زامیاد با سهامداران خرد فراوان به شرکت اصلی است.

 آثار مالی معامله زمین برای شرکت زامیاد بسیار قابل توجه است. شرکت زامیاد به جای خرید زمین که هیچ استفاده ای برای آن ندارد می توانست سالانه 10 میلیارد تومان در هزینه های مالی صرفه جویی داشته باشد. یعنی به ازای هر سهم 41 ریال . حال برای شرکتی که پیش بینی سود سال 92 آن 29 ریال و پیش بینی سود سال 93 آن یک ریال است، عدد بسیار قابل توجهی است.

همچنین سهامداران اعتقاد دارند که شرکت در گزارش سود اعلامی سال 1393 به بورس بودجه ای را ارایه داده است که هیچ یک از تولیدات سال 1392 در سال 1393 تولید نمی شود که این موضوع کاملا غیر واقعی است. با وجودی که تمام شرکتهای خودرویی موجود در بورس در پیش بینی سود سال 1393 با تعدیل مواجه گردیده اند اما شرکت زامیاد با توجه به افزایش تولید 44 درصدی سود هر سهم خود را از 29 ریال به یک ریال کاهش داده است.

این سهامداران همچنین تقاضا کردند ضمن تقدیر و سپاس و حمایت و پشتیبانی  از حسابرس شرکت موضوع را پیگیری فرمایید تا اطمینان شود سوء استفاده­ای در شرکت اتفاق نیفتد.

 

 منبع بورس 24

 

/ 0 نظر / 33 بازدید