ارزش خالص دارایی ها (NAV) شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

ارزش خالص دارایی ها (NAV) شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

موضوع عرضه اولیه سهام نفت و گاز پارسیان ( پارسان)

 =خالص ارزش داراییها=

یکی از مناسب­ترین روش­های تعیین ارزش سهام شرکت­ها، محاسبه ارزش خالص داراییها (NAV) است. در حسابداری تفاوت بین داراییها و بدهی­های شرکت که همان حقوق صاحبان سهام است را خالص دارایی­ها می­نامند. برای خالص داراییها، ارزشهای متعددی می­توان متصور شد. یکی از این ارزشها ارزش دفتری است که محاسبه آن با توجه به اطلاعات تاریخی داراییها و بدهی­های شرکت صورت می­گیرد.

از اینرو ارزش دفتری NAV همان رقم حقوق صاحبان سهام منعکس در ترازنامه است و از تقسیم آن بر تعداد سهام عادی منتشر شده می­توان NAV هر سهم را بدست آورد. اما با کمی دقت می­توان متوجه شد که این رقم نمی­تواند اطلاعات کاملی برای تصمیم­گیری در اختیار بگذارد. علت نیز تفاوت بین ارزش دفتری و بازار ارقام مندرج در ترازنامه است. به همین دلیل برای محاسبه ارزش خالص دارایی­ها از ارزش­های جاری شرکت­ها استفاده می­شود. هر چند در تئوری برای محاسبه NAV مبتنی بر ارزش جاری بایستی تمام دارایی­های شرکت را به ارزش­های بازار منعکس نمود ولی به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات قابل اتکای ارزش بازار دارایی­های ثابت شرکت یا به دلیل هزینه­بر بودن، آنها را معادل بهای تمام شده در نظر می­گیریم؛ هر چند در واقع تفاوت بین این دو ارزش، با توجه به موارد اشاره شده، قابل توجه است.

در این گزارش فقط از ارزش بازار سرمایه­گذاری­های شرکت در بورس یا فرابورس استفاده می شود. ارزش بازار به تاریخ 18/11/90 محاسبه شده است.

حقوق صاحبان سهام مورد استفاده از آخرین صورت های مالی حسابرسی شده شرکت استخراج شده است که از بابت سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی عادی (8000 میلیارد ریال) تعدیل شده است:

برای محاسبه NAV هر سهم به صورت زیر عمل می گردد (ارقام به میلیون ریال):

ارزش بازار سبد سهام بورسی   

40.495.917

کسر می شود: بهام تمام شده سبد بورسی

(11.512.020)

ارزش افزوده سبد سهام بورسی

28.983.897

اضافه می شود: حقوق صاحبان سهام

7.656.668

ارزش خالص داراییها

36.640.565

 

÷

تعداد سهام شرکت(میلیون سهم)

6.000

ارزش خالص هر سهم

6.107

 

 

عدد حاصل حداقل مبلغی است که می­توان برای ارزش خالص دارایی­ها متصور شد. چون در این محاسبه صرفا ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی لحاظ شده است. حال آنکه دارایی ثابت و سهام سبد غیر بورسی هم دارای ارزشی متفاوت با بهای تمام شده خود می­باشند که به دلیل عدم دسترسی به ارزش واقعی آنها در نظر گرفته نشده­اند.

 

 با توجه به اینکه این سهم عرضه اولیه است و همچنین از آنجاکه منطقا سهم بین 70 تا 80 درصد ارزش خالص دارایی قیمت خواهد خورد به نظر می رسد قیمت مناسب برای این سهم 450 تا 480 باشد.... این نکته رو هم باید اضافه کرد که عرضه اولیه در روز چهارشنبه است.

 

/ 0 نظر / 31 بازدید