زنگ آغاز معاملات امروز توسط مدیران شرکت همراه اول نواخته شد.

بازگشایی معاملات امروز بورس اوراق بهادار تهران در قالب مراسمی نمادین و با حضور مدیران شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) برگزار شد و زنگ آغاز معاملات به صدا در آمد.

روز 29 مرداد ماه مصادف با دومین سالروز عرضه سهام شرکت همراه اول در بورس اوراق بهادار تهران بود که در مراسمی نمادین ، اعلام آغاز معاملات به مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران سپرده شد تا با نواختن زنگ معاملات، دادوستد سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شود.

در جلسه­ای که با حضور مدیران شرکت ارتباطات سیار ایران و مدیران بورس تهران برگزار شد، آخرین وضعیت شرکت همراه اول در محیط کسب و کار و چالش و فرصت­های این شرکت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بورس تهران انتظار بازار سرمایه از شرکت را در حوزه اطلاع رسانی به موقع، شفافیت و توجه بیش از پیش به سهامداران حقیقی را مطرح کرد.

این مراسم نمادین که در بورس های مطرح دنیا نیز مرسوم است، در روزها و مناسبت های خاص به ناشران و اعضای بورس اجازه داده می شود تا در بازگشایی بازار مشارکت داشته باشند. این مناسبت ها معمولا شامل سالروز پذیرش و عرضه سهام آن شرکت، سالروز تاسیس شرکت، روز امضای یک قرارداد مهم یا هر مناسبت که برای ناشر از اهمیت برخوردار است، می باشد.

بورس اوراق بهادار تهران نیز با هدف تعامل بیشتر با ناشران پذیرفته شده و یادآوری ارتباط و تعامل ناشر با بازار سرمایه اقدام به برگزاری این مراسم کرد و اولین بار با شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) اقدام به برگزاری این مراسم نمادین نمود.

در حال حاضر بر اساس تقویمی که تهیه شده است در سال 1394 این مراسم توسط مدیران 50 شرکت انجام خواهد شد.

/ 0 نظر / 53 بازدید