اگاهی از زمان، مکان و دستور جلسات مجامع شرکت ها

به منظور اگاهی از زمان، مکان و دستور جلسات مجامع شرکت های بورسی و فرابورسی دوستان خوبم در پردازش پارس سایتی فراهم کردند که امکان ان لاین زمان و مکان مجامع را ارایه می کند.

 

 

 

htmb9138957

 

لینک زیر تاریخ برگزاری مجامع شرکت ها را نشان می دهد

 

 

http://parsfinance.ir/Index/TotalMarket/AssemblyInvitation?symbol=32097828799138957


/ 0 نظر / 53 بازدید