بورس اوراق بهادار تهران و دولت تدبیر و امید

دکتر بهروز خدارحمی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در پایان این نشست، با قرائت شعری، پیشنهادی به دولت آینده ارائه کرد.

به یزدان که گر ما خرد داشتیم/کجا این سرانجام بد داشتیم

بیا تا بکوشیم و سعی آوریم/برون سر از این بار ننگ آوریم

آقای رئیس جمهور! من پست نمی‌خواهم، فقط صادقانه می‌خواهم که بیائید دیگر انتقادات دلسوزانه را کینه‌توزانه تعبیر و سرکوب نکنیم. توصیه کنید اطرافیان شما در پذیرش مخالفت‌ها ظرفیت‌سازی کنند. بیائید از همه پتانسیل‌های موجود استفاده کنیم، تا می‌توانیم نگاه از بالا را فراموش کنیم و کنار بگذاریم. عدم اعتقاد به پاسخگویی را به اهتمام جدی به آن تبدیل کنیم. به اطرافیان خود بگوئید بخش اول کتاب «جاذبه و دافعه حضرت علی(ع)» شهید مطهری را بخوانند.

بیائید حرمت نکردن تجربیات ارزشمند و مدیران شایسته قبلی را به شایسته‌سالاری تبدیل کنیم و بیائید کاری کنیم که در پایان کار و نه در شروع راه همه خشنود و شما و تیمتان رستگار شوید.

کانون نهادهای سرمایه گذاری و نشست‌های صبحانه‌کاری بازار سرمایه در یکسال گذشته همواره سعی کرده که متعادل باشد، در این جلسه هم این‌گونه باشیم. به جای انتقاد صرف از بازار سرمایه بیائید از امیدهای پیش‌رو و انتظارات صحبت کنیم.

/ 0 نظر / 10 بازدید