سهام شناور آزاد- چرا و چگونه؟! بخش پایانی

راهکار پیشنهادی شما برای افزایش سهام شناور چیست؟ بورس چگونه می تواند موجب افزایش سهام شناور آزاد شرکت ها شود؟


    شاید بهترین نوع مشوق به شرکت ها در جهت افزایش سهام شناور آزاد با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید داده شده است. با توجه به تصویب قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» (مصوب 25 آذر 1388 مجلس شورای اسلامی)، شرکت های پذیرفته شده در بورس که سهام شناور آزاد آنها به تایید سازمان حداقل 20 درصد باشد، از بخشودگی مالیاتی دو برابری برخوردار خواهند بود. در مورد برخی از شرکت ها این صرفه جویی در هزینه مالیات، بسیار با اهمیت خواهد بود. از سوی دیگر، کاهش کارمزد پذیرش شرکت هایی که در دارای سهام شناور آزاد بالاتری هستند نیز از جمله اقداماتی است که برخی از بورس های نوظهور انجام می دهند. علاوه بر این، کارشناسان معتقدند که طراحی شاخص های مبتنی بر سهام شناور با هدف تشویق شرکت ها به رعایت حداقل میزان سهام شناور آزاد صورت می گیرد. 


    در نهایت، سهامداران عمده شرکت ها هم می توانند با توافق بین خودشان، درصدی از سهام را در بازار عرضه کنند. توافق ذکر شده از این منظر ضروری است که نگرانی هر یک از آنان از تصاحب سهم توسط سایر سهامداران عمده رقیب از بین برود. علاوه بر اقداماتی که سازمان در این راستا بورس انجام می دهد، مدیران شرکت ها هم باید تلاش و تعامل ویژه ای در راستای تحقق این هدف مهم داشته باشند. سازمان بورس می تواند روند شناورسازی سهام را به عنوان یکی از جنبه های ارزیابی عملکرد مدیران در فرآیند تایید صلاحیت آنان در نظر بگیرد.


    یکی دیگر از روش های افزایش سهام شناور آزاد برای شرکت هایی که هنوز دولت یا شرکت های دولتی به عنوان سهامدار عمده هستند، انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل است. به عنوان مثال، بورس مالزی به منظور تشویق شرکت های وابسته به دولت برای افزایش میزان سهام شناور آزاد، انتشار اوراق قرضه را پیشنهاد کرده است. در این راستا، خزانه ملی مالزی اوراق قرضه ای منتشر کرده است که با سهام شرکت های بورسی تحت مالکیت دولت قابل مبادله است و این اقدام به عنوان بخشی از تعهد دولت مبنی بر کاهش تدریجی مالکیت خود در سهام شرکت ها انجام شده است.


    شرکت ها در بورس مالزی به اجرای نوآوری هایی ترغیب شده اند که می تواند از طریق به کارگیری اوراق بهادار مرتبط با سهام مانند حق خرید سهام و صندوق های قابل معامله موجب افزایش سطح سهام شناور آزاد شود. هدف از این تدابیر، افزایش مشارکت سرمایه گذاران خرد در بازار سهام و در عین حال کاهش مالکیت شرکت های سرمایه گذاری وابسته به دولت در شرکت های دولتی، در قبال دریافت واحدهای صندوق های قابل معامله در بورس است. همه این تجارب در جهت افزایش سهام شناور آزاد در کشور ما نیز قابل استفاده است و معتقد هستم در میان مدت، بازار در حال توسعه سرمایه ایران گام به گام در مسیر تحقق این هدف و عمق بخشی به بازار سهام حرکت خواهد کرد.

/ 0 نظر / 7 بازدید