خط فقر در ایران

خط فقر، ۴۰۰ هزار تومان در کشور ۷۸۰ هزار تومان در تهران
 تدوین گر نقشه جغرافیایی فقر کشور، خط فقر مطلق (شدید) سال 86 کشوری را بر حسب توزیع درآمد و مصرف خانوار، 400 هزار تومان اعلام کرد و گفت:

«خط فقر شدید استان تهران، برای یک خانوار پنج نفره در سال گذشته، 650 هزار تومان بوده است.» حسین راغفر، همچنین خط فقر مطلق (شدید) کشوری در سال 83 را 238 هزار تومان، 84 ، 276 هزار تومان، 85، 325 هزار تومان و در سال 86 نیز 400 هزار تومان برشمرد و با اعلام این که خط فقر مطلق شهر تهران هم، در سال 86 ، حداقل 770 تا 780 هزار تومان بوده است، گفت:

«خط فقر مطلق استان تهران نیز در سال 83 ، 400 هزار تومان، 84 ، 480 هزار تومان ، 85 ، 560 هزار تومان و سال 86 ، 650 هزار تومان و این ارقام بیانگر رشد سالانه 18 درصدی خط فقر در کشور است.»

متخصص حوزه رفاه اجتماعی، در عین حال رقم واقعی تورم را به مراتب بیش تر از رقم اعلام شده رسمی دانست و گفت:

«بانک مرکزی نرخ تورم سال 86 را حدود 20 درصد اعلام کرده بود.» وی بر پایه بررسی های مستند خود، درحالی افزایش شدید قیمت زمین و مسکن را از مهم ترین دلایل رشد فقر در جامعه برشمرد که زمین و مسکن از سوی بانک مرکزی در کالای سبد مصرفی خانوارهای ایرانی در نرخ تورم محاسبه نمی شود.

 راغفر در ادامه با اشاره به میزان افزایش درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در سالهای گذشته خاطرنشان کرد: «در سال 83، 4/29 درصد ، سال 84، 9/31 درصد، سال 85 ،6/33 درصد و سال 86، حداقل 35 درصد جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق به سر می بردند.»

به گفته وی صحبت از خط فقر یک و دو دلاری در کشور، مبنا و پایه ای ندارد؛ چرا که تعیین نرخ P.P.P (برابری قدرت خرید) بر حسب دلار پایه 1990 آمریکا محاسبه و در حال حاضر حدود 350 تومان در نظر گرفته می شود؛

در حالی که این 350 تومان به هیچ وجه برابر یک دلار امریکا نیست و استفاده از چنین تعابیری فقط توجیه است و موجب گمراهی می شود.

/ 0 نظر / 8 بازدید