آخرین وضعیت سهام شناور آزاد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

آخرین درصد های شناور ازاد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سوی اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس تهیه و از طریق کدال اطلاع رسانی شد.

 

آخرین درصد سهام شناور آزاد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان شهریور ماه 92 از سوی مدیریت امور ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق سایت اطلاع رسانی کدال منتشر شد.

براین اساس میانگین درصد سهام شناور آزاد 314 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان شهریور ماه به روش میانگین حسابی به 15/20 درصد می­رسد.

این در حالیست که میانگین سهام شناور در 61 شرکت حاضر در تابلوی اصلی بازار اول به 26/22، برای 60 شرکت حاضر در تابلوی فرعی بازار اول به 06/19 و برای سایر شرکت­ها که در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران هستند، به 82/19 واحد می رسد.

در محاسبه سهام شناور آزاد شرکت­ها به روش میانگین وزنی نیز آنچنانکه اشاره شد، میانگین کل بورس تهران 7/17 درصد، میانگین درصد شناور در شرکت­های تابلوی اصلی بازار اول، 25/20 درصد، در شرکت های تابلوی فرعی بازار اول، 73/17 درصد و در بازار دوم 17/11 درصد است.

دلیل پایین بودن درصد سهام شناور آزاد در بازار دوم، وزن بالای شرکت­هایی مانند هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و هلدینگ نفت و گاز تامین است که هر کدام با سرمایه­های به ترتیب 2478 و 2900 میلیارد تومان و حدود 5 درصد سهام شناور آزاد، میانگین وزنی بازار دوم بورس تهران را پایین آوردند که با افزایش درصد شناور آزاد این شرکت­ها، متوسط وزنی سهام شناور آزاد بورس تهران نیز افزایش خواهد یافت.

بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سهام شناور آزاد آن بخشی از سهام شرکت­ها است که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار سهامداران مدیریتی(بیش از 5درصد) نباشد.

البته در همین مصوبه ضریب شناوری شرکت­ها نیز منظور می شود: در مجموع می توان گفت درصد سهام شناور آزاد 67 شرکت در پایان شهریور ماه نسبت به پایان خرداد ماه افزایش بیش از 1درصدی داشته است، در حالیکه در این دوره درصد شناور 37 شرکت نیز کاهش داشته است.

روش محاسبه سهام شناور آزاد هر شرکت در بورس­های مختلف تا حدودی تفاوت دارد اما در بخش قابل توجهی از بورس­ها سهام شناور آزاد هر شرکت به مضرب­های 5 یا 10 گرد می­شود.

چنانکه سهام شناور آزاد شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران را به مضارب عدد 5 گرد کنیم در آنصورت میانگین حسابی سهام شناور آزاد بورس تهران 35/22 درصد خواهد بود و میانگین وزنی نیز بر اساس این روش 93/19 درصد می شود. به عبارت دیگر 93/19 درصد از سهام کل شرکت­های پذیرفته شده در بورس در اختیار سهامداران غیر مدیریتی است. تلاش­های زیادی از سوی

مدیریت امور ناشران و معاونت بازار بورس تهران صورت گرفته که با توجه به شرایط مساعد بازار، عرضه سهام شرکت­ها در بازار صورت گیرد که درصد سهام شناور آزاد افزایش یابد که همچنانکه اشاره شد درصد شناور آزاد 67 شرکت، رشدی بوده است. پیگیری­ها همچنان برای عرضه سهام شرکت­هایی که حد نصاب های لازم هر تابلو یا بازار را ندارند از طریق مکاتبه با شرکت و مکاتبه با سهامداران عمده با هدف بیان مزایای افزایش سهام شناور آزاد در جهت کشف قیمت واقعی، نقدشوندگی مناسب و معافیت­های مالیاتی صورت می­گیرد. جلسات متعددی نیز با شرکت­ها برای رساندن سهام شناورشان به الزامات بورس صورت می گیرد. حداقل­های درصد شناور آزاد شرکت­ها در تابلوی اصلی بازار اول 20 درصد، در تابلوی فرعی بازار اول 15درصد و در بازار دوم 10 درصد است.

/ 0 نظر / 10 بازدید