خط فقر

 

خط فقر که صد هزار تومان بود، یک میلیون تومان کلی پول بود!!
حالا خط فقر شده یک و نیم میلیون تومان، ولی هنوزم واسه ما یک میلیون تومان کلی پوله!!!!
واقعا چرا؟!!
پس کی این نظریات کینز و فریدمن می خواد به داد ما برسه؟

 

/ 0 نظر / 10 بازدید