TED Spread چیست؟ راهی برای تشخیص بحران اعتبارات در اروپا

TED Spread چیست؟ این متغیر راهی است برای  تشخیص بحران اعتبارات در اروپا.

TED Spread، تفاوت میان نرخ بهره وام­های بین­بانکی و اوراق بدهی یا اسناد خزانه کوتاه­مدت دولت آمریکاست. TED برگرفته از T-Bill و ED که هم نماد قراردادهای آتی یورو به دلار است. اساساً TED Spread اختلاف بین نرخ بهره­ برای قراردادهای 3ماهه اسناد خزانه ایالات متحده و قراردادهای 3ماهه یورودلار است که بیانگر نرخ­بهره بین­بانکی لندن یا LIBOR است.

باوجود این، باتوجه به اینکه بورس کالای شیکاگو بعد از بحران 1987 قراردادهای آتی اسناد خزانه را کنار گذاشت، درحال حاضر TED بصورت اختلاف بین نرخ­بهره بین­بانکی 3ماهه و نرخ­بهره اسناد خزانه 3ماهه محاسبه می­شود.

میزان شکاف معمولاً براساس واحد اندازه­گیری خاصی است. برای مثال اگر نرخ اسناد خزانه 10/5 درصد باشد و معاملات یورو به دلار در 50/5 درصد انجام شود، شکاف TED، 40صدم خواهد بود. این شکاف نوسان دارد اما معمولاً در یک محدوده 10 تا 50صدم یا به عبارت دیگر 1%درصد و 5%درصد قرار دارد مگر در شرایط بحران مالی. افزایش TED Spread اغلب بیانگر روند نزولی در بازار سهام ایالات متحده است که حکایت از خروج نقدینگی از بازار دارد.

TED Spread  شاخصی از وجود ریسک اعتباری در اقتصاد است. این ریسک بدلیل آن است که اسناد خزانه بدون ریسک در نظر گرفته می­شود در شرایطی­که LIBOR بیانگر ریسک اعتباری بین بانکهای تجاری برای قرض دادن است. زمانیکه TED Spread افزایش می­یابد، علامتی است که قرض دهندگان اعتقاد دارند که ریسک نکول وام­های بین بانکی در حال افزایش است. بنابراین، قرض­دهندگان بین­بانکی نرخ بهره بالاتری را مطالبه می­کنند یا حاضر به دریافت بازدهی کمتر از محل سرمایه­گذاری­های مطمئنی مانند اسناد خزانه خواهند بود. چنانچه ریسک نکول بانکها کاهشی ارزیابی شود، TED Spread کاهش خواهد یافت.

متوسط TED بلندمدت 30صدم بوده است. در حالیکه در جریان بحران مالی سال2007 این نسبت به حدود 150 تا 200صدم رسید. در 17 سپتامبر2008، شکاف TED به300 صدم رسید و رکورد قبلی خود را که مربوط به دوشنبه سیاه سال 1987 بود، شکست. در 10اکتبر سال 2008 نیز این نسبت رکورد جدیدی در سطح 457 صدم به ثبت رساند. این نسبت در حال حاضر 21صدم است درحالیکه در ژانویه 2013 به 30 صدم رسیده بود. همچنین براساس آمار یکسال اخیر در تاریخ می2012 به بالاترین حد خود بعد از بحران جهانی و به حدود40 صدم افزایش یافته بود. در نمودار زیر روند شکاف را طی سال   2013مشاهده می نمایید.

 

برای دیدن نمودار می­توانید به سایت Wikinvest مراجعه کنید.   

   http://www.wikinvest.com/rate/TED_Spread/WikiChart

 

/ 0 نظر / 19 بازدید