کتاب داانش مالی ساختار یافته منتشر شد

«دانش مالی ساختاریافته» منتشر شد

 کتاب «Introduction to Structured Finance» اثر برجسته‌ای است از فرانک فابوزی، هنری دیویس و مراد چودری که به تازگی توسط میثم احمدوند و جواد میثاقی فاروجی با عنوان «دانش مالی ساختاریافته» ترجمه و روانه بازار شده است.

سعی نویسندگان کتاب بر آن بوده که درک روشن‌تری از اصول و مبانی این حوزه از دانش مالی را برای دست‌اندرکاران بازارهای مالی و خبرگان این رشته فراهم آورند. دانش مالی ساختاریافته واژه‌ای است که طیف وسیعی از محصولات و مبادلات بازارهای مالی را در بر‌می‌گیرد. 
اگرچه مرسوم است که دانش مالی ساختاریافته را مترادف با تکنیک تبدیل به اوراق بهادار کردن در نظر می‌گیرند، این حوزه محصولات ساختار‌یافته دیگری چون ابزارهای مشتقه اعتباری، اجاره اهرمی، تامین مالی پروژه و سایر مبادلات مالی پیچیده را شامل می‌شود. 
در فصل اول کتاب تعاریف گسترده دانش مالی ساختاریافته، ابزارها، تکنیک‌ها و مزایای آن ارائه شده است. فصل دوم به معرفی انواع ابزارهای مشتقه نرخ بهره شامل: قراردادهای آتی، پیمان‌های آتی، تاخت‌ها، اختیارمعامله و سقف و کف نرخ بهره اختصاص یافته است. 
در فصل سوم ابزارهای مشتقه اعتباری از جمله تاخت‌های نکول اعتباری، تاخت‌های دارایی و تاخت‌های بازده کل تشریح گردیده است. در فصل چهارم، تکنیک تبدیل به اوراق بهادار کردن به همراه چرایی و چگونگی انجام آن به تفصیل شرح داده شده است. 
در این فصل همچنین انگیزه بانک‌ها از تبدیل به اوراق بهادار کردن و اهداف موسسات رتبه‌سنجی از تعیین رتبه اعتباری اوراق بهادار با پشتوانه دارایی ذکر شده است. در فصول پنجم و ششم نیز محصول اصلی فرآیند مزبور یعنی تعهدات بدهی تضمین شده، انگیزه انتشار، سازوکار، مزایا و معایب و انواع آن به همراه ریسک‌های سرمایه‌گذار و فاکتورهای مورد ملاحظه در تجزیه و تحلیل این ابزار معرفی و تشریح شده است.
یادآور می‌شود این کتاب در 196 صفحه و با قیمت 6000 تومان توسط نشر چالش منتشر شده است. 

/ 0 نظر / 12 بازدید